Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie z klasy 1 a i 3 a  brali udział w ćwiczeniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.