Rada Rodziców

przewodnicząca: pani Agnieszka Białas
z- ca przewodniczącej: pani Monika Poświatowska-Gałat
skarbnik: pani Beata Proć-Radojewska
sekretarz: pani Magdalena Jędrzejczak

Komisja Rewizyjna
pan Wojciech Mazurek
pan Marek Staniaszek
pan Mateusz Żak