Rada Rodziców

przewodnicząca: pani Karolina Wieczorek
z- ca przewodniczącej: pani Monika Poświatowska-Gałat
skarbnik: pani Marzena Skokowska
sekretarz: pani Magdalena Jędrzejczak

Komisja Rewizyjna
pani Karolina Wiśniewska – przewodnicząca KR
pani Anna Danielczyk – członek KR
pani Angelika Stawarska – członek KR