Rada Rodziców

przewodnicząca: pani Agnieszka Białas
z- ca przewodniczącej: pani Monika Poświatowska-Gałat
skarbnik: pani Beata Radojewska
sekretarz: pani Magdalena Jędrzejczak

Komisja Rewizyjna
pani Karolina Wieczorek – przewodnicząca KR
pani Marta Majewska – członek KR
pan Mateusz Żak – członek KR