Rekrutacja

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych
w roku szkolnym 2024/2025

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu,
od 4 marca do 15 marca 2024 r. odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 – 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

  1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik
  2. Karta dodatkowych informacji o dziecku –pobierz plik

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 4 marca do 15 marca 2024 r.  – pobierz plik
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 25 marca do 29 marca 2024 r pobierz plik
  3. Karta dodatkowych informacji o dziecku –pobierz plik

Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

– Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

– Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

– Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  – załącznik nr 3

 

Terminy przeprowadzania i postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 4 marca do 15 marca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 18 marca do 21 marca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 22 marca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 25 marca do 29 marca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 3 kwietnia 2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 27 maja do 31 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 3 czerwca do 4 czerwca 2024 r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 5 czerwca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 10 czerwca do 14 czerwca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – 17 czerwca 2024 r.