Rekrutacja

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych
w roku szkolnym 2023/2024

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu,
od 6 marca do 17 marca 2023 r. odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 – 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

  1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik
  2. Karta dodatkowych informacji o dziecku –pobierz plik

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 6 marca do 17 marca 2023 r.  – pobierz plik
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 27 marca do 31 marca 2023 r pobierz plik
  3. Karta dodatkowych informacji o dziecku –pobierz plik

Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

– Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

– Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

– Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  – załącznik nr 3

 

Terminy przeprowadzania i postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 6 marca do 17 marca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 20 marca do 23 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 24 marca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 27 marca do 31 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 3 kwietnia 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 29 maja do 2 czerwca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 5 czerwca do 6 czerwca 2023 r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 7 czerwca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 12 czerwca do 16 czerwca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – 19 czerwca 2023 r.