RODO

„Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Adam Korzuch,
e-mail: korzuch@infoic.pl