Ogłoszenia

Spotkanie organizacyjne
wychowawcy z rodzicami
i uczniami 
przyszłych klas I
odbędzie się

11 czerwca 2024 r. o godz. 17.00

Klasa I a – sala nr 16,
klasa I b – sala nr 15,
klasa I c – sala nr 19.