Uzależnieniom powiedzieliśmy: STOP!

W październiku w naszej szkole powstała edukacyjna ścieżka zdrowotna pod hasłem „Stop uzależnieniom”, skonstruowana z plakatów wykonanych przez wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Przebywając na parterze szkoły, uczniowie pogłębiają wiedzę na temat szkodliwego wpływu nikotyny na nasze zdrowie, na pierwszym piętrze – przyswajają treści profilaktyki antyalkoholowej, a drugie piętro przypomina o toksycznym działaniu narkotyków, dopalaczy i energetyków. Codzienne spacery „ścieżką” z pewnością mądrze i ciekawie zachęcają dzieci i młodzież do zdrowego stylu życia.