„Białe pióro” dla Marty

22 kwietnia w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Turnieju Białych Piór, objętego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W tej prestiżowej rywalizacji literackiej o wieloletniej tradycji – w tym roku konkurs doczekał się 42. edycji – została uhonorowana wyróżnieniem nasza uczennica, Marta Berdychowska z klasy 6a.
Tekst prozatorski autorstwa Marty zachwycił jury, w którym zasiedli poznańscy poloniści i poeci. W trakcie gali finałowej wszystkie nagrodzone wiersze i opowiadania wybrzmiały
na scenie, przeczytane przez poznańskich aktorów, a ponadto zostały wydane w tomiku konkursowym, który nie tylko trafił w ręce młodych literatów, ale również zasilił zbiory naszej biblioteki szkolnej.
W tegorocznym turnieju wzięło udział 188 uczestników z 78 szkół województwa wielkopolskiego.