Promują zdrowy styl życia

24 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu odbyło się spotkanie Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, czyli reprezentantów szkół realizujących program profilaktyczny „Gostyński patrol bezpieczeństwa”. Celem programu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży akcji profilaktycznych związanych z życiem wolnym od nałogów, agresji i przemocy. Podczas spotkania młodzi koordynatorzy działań zostali uroczyście powołani przez zastępcę Burmistrza Gostynia, pana Grzegorza Skorupskiego, na Młodzieżowych Liderów Profilaktyki.
W naszej szkole tę zaszczytną funkcję pełnią Małgorzata Białas i Oliwia Kuśnierek z klasy 7a.