Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie klas pierwszych uczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć nabywali wiedzę poprzez aktywność własną. Uczniowie pracowali w grupach 4-5 osobowych na przemian wchodząc w role osoby poszkodowanej
i udzielającej pomocy. Udział w zajęciach sprawił dzieciom dużo radości, chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia.