Gimbaza czyta maluchom

W maju i w czerwcu 2018 r. uczniowie klasy 2 a pod opieką wychowawczyni pani Sylwii Matuszak realizowali w klasach pierwszych projekt Gimbaza czyta maluchom. Przez kilka tygodni uczniowie spotykali się z najmłodszymi uczniami naszej szkoły i czytali im wiersze Jana Brzechwy. Spotkania cieszyły się ogromną popularnością. Gimnazjaliści starali się pierwszakom przekazać radość z czytania książek. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.