„Bezpieczna +”

W okresie od października do grudnia 2017 r. uczniowie klas 2a, 2c i 2f pod opieką pań Renaty Łuczak, Sylwii Matuszak i Marii Szczęsnej wzięli udział w projekcie „Bezpieczna +”.
Był to cykl spotkań grupy uczniowskiej mający na celu upowszechnianie gry w szachy, rozwijanie kompetencji informatycznych wśród młodzieży oraz kształtowanie postaw i wychowywanie do wartości. Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach, a realizacja zadania miała różne formy – zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie m.in. wzięli udział w spotkaniach z paraolimpijczykami panią Martą i Pawłem Piotrowskimi, przedstawicielami KPP nt skaltingu oraz w wycieczce do fimy NETBOX.
Na potrzeby projektu zakupione zostały szachy ogrodowe oraz małe zestawy drewniane.