Kalendarz

 

Kalendarz

Rozpoczęcie Roku Szkolnego:  1 września
> Dzień Chłopaka: 30 września
> Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 
> Wszystkich Świętych: 1 listopada
> Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 1 stycznia
> Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. 
> Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r. 
> Święto Pracy: 1 maja
> Uchwalenie Konstytucji 3 Maja: 3 maja
> Boże Ciało: 8 czerwca
> Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

> 31 października 2022 r.
> 2 maja 2023 r.
> 23, 24, 25 maja 2023 r.
> 9 czerwca 2023 r.
> 21-22 czerwca 2023 r.

Zebrania z rodzicami

> 14 września 2022 r.
>  24 stycznia 2023 r.
> 18 maja 2023 r.