Kalendarz

 

Kalendarz

Rozpoczęcie Roku Szkolnego:  1 września
> Dzień Chłopaka: 30 września
> Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 
> Wszystkich Świętych: 1 listopada
> Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 1 stycznia
> Ferie zimowe: 4 stycznia – 17 stycznia 2021 r. 
> Wiosenna przerwa świąteczna: 1- 6 kwietnia 2021 r. 
> Święto Pracy: 1 maja
> Uchwalenie Konstytucji 3 Maja: 3 maja
> Boże Ciało: 3 czerwca
> Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

>2 listopada 2020 r.
> 12-13 listopada 2020 r.
> 4 czerwca 2021 r.    
> 23-24 czerwca 2021 r.

Zebrania z rodzicami

> 15 i 16 września 2020 r.
> 10 luty 2021 r.
> 20 maja 2021 r.

 

Pierwsze poniedziałki miesiąca (godz.16.30-17.30):

> 12 kwietnia 2021 r.