Absolwenci

Rok szkolny 1966/1967

klasa VIII a
wych. Maria Bulińska

Adamczak Maria, Adamczewska Ewa, Andrzejewski Wacław, Bojdzińska Barbara, Cicha Danuta, Dajewski Leszek, Dykiert Stefan, Filipiak Roman, Grocka Maria, Gródziński Karol, Górska Krystyna, Kaczmarek Barbara, Kasprzak Barbara, Klingert Danuta, Kociucka Maria, Kołomłocki Krzysztof, Komorowicz Zofia, Kręgielska Grażyna, Michałowicz Ryszard, Michalak Danuta, Mikołajczak Krystyna, Musielak Barbara, Opat Irena, Pawlaczyk Bernard, Pietraszewska Jolanta, Prałat Leszek, Selwod Roman, Sierżant Krzysztof, Skołozdrzych Maria, Sobora Zdzisław, Szafraniak Jerzy, Szczepkowski Andrzej, Tórz Lidia, Wichłacz Halina, Wytrzyszczak Bogdan

klasa VIII b
wych. Zofia Prywer

Brukiewicz Henryk, Chrabczak Mirosław, Fechner Zofia, Gadomski Grzegorz, Gendera Jan, Godniak Zofia, Gościański Jan, Gronek Wanda, Grześkowiak Aleksandra, Jankowska Ewa, Jaraczewska Urszula, Kaczmarek Jerzy, Kaczyńska Barbara, Kasperkowiak Krystyna, Kawecka Gabriela, Klupś Bożena, Kordus Bogdan, Kordus Wojciech, Kuc Grażyna, Lisiecki Andrzej, Nowaczyk Zdzisław, Olejnik Andrzej, Pawlak Edmund, Poprawa Grażyna, Porzucek Elżbieta, Poznański Henryk, Rzeźnik Andrzej, Stelmaszczyk Barbara, Sworowska Halina, Tokarska Halina, Twardowska Krystyna, Wilczek Krzysztof, Wojciechowska Elżbieta, Wojtkowiak Marek, Żak Franciszek, Żalik Halina

Rok szkolny 1967/1968

klasa VIII a
wych. Irena Andrzejewska

Adamczyk Aleksandra, Baran Marek, Bryl Danuta, Burzyński Stefan, Chuda Urszula, Czerwińska Małgorzata, Domański Tadeusz, Grzemska Irena, Jabłońska Hanna, Jankowiak Maria, Jankowska Bogumiła, Kasperkowiak Marian, Kluczyński Jacek, Kolasiński Ryszard, Mucha Grzegorz, Neumann Łucja, Pawlak Bronisław, Piasecka Maria, Piotrowiak Marek, Piotrowska Irena, Przybył Maria, Ptak Stanisław, Rek Danuta, Sarbinowska Maria, Szczepaniak Stanisław, Szelerski Marian, Szperlik Tadeusz, Szymankiewicz Roman, Tomaszewska Ewa, Urbańska Ewa, Wawrzyniak Maria, Wolowczyk Janusz, Wichłacz Michał, Wojciechowski Marek, Wojczek Anna, Wolny Wojciech, Woźniak Barbara, Wiktorowicz Barbara, Zalewski Marek

klasa VIII b
wych. Janina Sobieraj

Andrzejczak Andrzej, Andrzejewski Marek, Błaszczyk Jerzy, Ciekańska Halina, Dawidziak Grzegorz, Dolatowski Władysław, Dudek Wojciech, Dzik Bernard, Gadomska Irena, Henzel Maria, Jakubowska Krystyna, Kaczmarek Hubert, Kaźmierczak Zofia, Komorniczak Bożena, Kuberka Małgorzata, Liszka Urszula, Łapka Barbara, Łukowski Tadeusz, Maciaszczyk Lucyna, Maćkowiak Anna, Marcyjaniak Julian, Mazurczak Kazimierz, Mendyka Grzegorz, Michalak Zdzisław, Mucha Małgorzata, Polaszek Elżbieta, Radajewska Anna, Rajchowicz Danuta, Rajewski Grzegorz, Różanek Ryszard, Sikorski Jan, Skiba Janina, Stanko Jolanta, Staśkiewicz Andrzej, Szymański Marek, Tomczak Urszula, Walda Maria, Więckowski Stanisław, Wawrzyniak Henryk

 Rok szkolny 1968/1969

klasa VIII a
wych. Aniela Ciszak

Bogusz Urszula, Bogusz Zenon, Dopierała Irena, Dzik Aleksander, Grocki Adam, Grzempowski Andrzej, Grześkowiak Gabriela, Juskowiak Bogdan, Kaczmarek Elżbieta, Karwacki Henryk, Kasperczak Danuta, Kaźmierczak Krzysztof, Komorowicz Jolanta, Komorowicz Lech, Kosmalski Benon, Kubacki Wojciech, Kuberka Sabina, Leśnik Janusz, Lewandowska Ewa, Ławicka Grażyna, Maćkowiak Ryszard, Mendyka Grzegorz, Moczyński Marek, Norberciak Andrzej, Pietraszewska Alina, Porzucek Krystyna, Rajchowicz Ewa, Rymarczyk Małgorzata, Sellmann Marek, Staryczenko Agnieszka, Stróżyk Maria, Szkopek Maria, Tarnowski Paweł, Tatarka Henryk, Wojczek Anna, Wytrzyszczak Jolanta

klasa VIII b
wych. Stanisław Czajka

Adamczak Roman, Adamczewska Maria, Bąk Mirosława, Ciesielski Bogdan, Dajewska Halina, Danek Eugeniusz, Duda Andrzej, Gembiak Krystyna, Goszczyński Jerzy, Jankowski Adam, Jeniec Mirosława, Kaczmarek Andrzej, Kaczyńska Aleksandra, Kaja Ewa, Kaźmierczak Cecylia, Kobus Andrzej, Konieczna Krystyna, Konstanty Witold, Maćkowiak Andrzej, Maćkowiak Janina, Pietrzak Maria, Rączka Piotr, Sadzki Jan, Siekierkowska Jana, Szafrańska Mariola, Szelerski Marian, Trąbka Ewa, Trąbka Jerzy, Wawrzyniak Regina, Wawrzyniak Tadeusz, Wojciechowska Aleksandra, Wojciechowska Maria, Woźny Ryszard, Zielińska Jolanta, Ziółek Ryszard

klasa VIII c
wych. Felicja Golniewicz

Andrzejewska Ewa, Antczak Andrzej, Buczkowski Józef, Cicha Urszula, Dolatowski Władysław, Górski Grzegorz, Kamińska Ewa, Kościelniak Emilia, Kuc Waldemar, Kwita Leszek, Łuczak Ewa, Maciaszczyk Mieczysław, Michalak Adam, Musielak Zbigniew, Nowaczyk Marian, Pawlaczyk Andrzej, Pawlak Elżbieta, Petrów Stanisław, Ratajczak Elżbieta, Różanek Maria, Skołozdrzych Helena, Śląski Jan, Stróżyk Wojciech, Szajbel Irena, Szopny Zenon, Szulc Regina, Szulc Urszula, Wasielewski Tomasz, Wiśniewski Antoni, Wolny Zygmunt, Wytykowska Halina, Wyzuj Danuta, Zawieja Elżbieta

Rok szkolny 1969/1970

 klasa VIII a
wych. Jerzy Bajer

Berlińska Grażyna, Biernat Irena, Binkowska Dorota, Borowska Urszula, Chwastyniak Kazimierz, Grzempowski Andrzej, Kawecki Piotr, Kaźmierczak Tadeusz, Kordus Godzisława, Kubacka Małgorzata, Łuczak Maria, Nowak Hieronim, Pernak Irena, Pilarski Henryk, Rączka Elżbieta, Skołozdrzych Zenon, Stelmaszczyk Jerzy, Szwedek Waldemar, Szułczyński Henryk, Tarnowski Marek, Tarnowski Tadeusz, Tomczak Maria, Wiśniewska Maria, Wojczek Małgorzata, Wojtkowiak Maria, Wolna Jadwiga, Wolny Ryszard, Żalik Grażyna, Żarnowska Maria

klasa VIII b
wych. Andrzej Pawlicki

Antczak Ewa, Bajerska Danuta, Dolata Grażyna, Filipowiak Grzegorz, Gadomska Elżbieta, Gumienna Krystyna, Henzel Wojciech, Jakubiak Halina, Jakubowski Jan, Kędziora Anna, Konieczna Irena, Konieczna Joanna, Kozłowski Wojciech, Kubiak Grzegorz, Kuciak Zdzisław, Kluczyńska Grażyna, Leśnik Zygmunt, Lojterew Teresa, Marciniak Genowefa, Marciniak Małgorzata, Mardas Małgorzata, Paluszczak Ryszard, Poznański Edward, Różanek Grażyna, Stawecki Józef, Szczepaniak Grażyna, Urbaniak Ewa, Wdziekoński Czesław, Wojtaszyk Włodzimierz

klasa VIII c
wych. Zofia Prywer

Andrzejczak Tadeusz, Ciszewski Stanisław, Gembalska Krystyna, Grześkowiak Elżbieta, Jakubowski Tadeusz, Jankowiak Andrzej, Jankowiak Ryszard, Józefiak Tadeusz, Klupś Leszek, Kobus Tadeusz, Kołomłocki Włodzimierz, Konieczna Grażyna, Kordus Ewa, Kręgielski Wojciech, Łapka Elżbieta, Majewska Genowefa, Mądrzak Elżbieta, Mendyka Eugeniusz, Migdalski Jacek, Moskwa Grażyna, Przybył Karol, Radczyk Małgorzata, Skoracka Małgorzata, Śląska Halina, Szperlik Urszula, Szkopek Stefania, Wichłacz Aleksandra, Wika Małgorzata, Wojciechowska Lucyna

klasa VIII d
wych. Maria Bulińska

Andrzejewska Ewa, Antoniewicz Marian, Apanasewicz Wiesława, Berlińska Grażyna, Borowczyk Anna, Busz Zofia, Czerwiński Jan, Giemza Regina, Goszczyński Zbigniew, Grzelczyk Zdzisław, Grzempowski Stanisław, Kaczmarek Irena, Kłopocki Józef, Krysicka Krystyna, Krzekotowska Małgorzata Kuczkowiak Jerzy, Kuczkowiak Maria, Łagoda Andrzej, Mańkowski Edward, Piotrowicz Alina, Piotrowicz Danuta, Roszak Ryszard, Seiffert Jacek, Szelerska Danuta, Twardowski Ryszard, Urbaniak Piotr, Wieczorek Krystyna, Wiktorowicz Grzegorz, Wojciechowski Jerzy, Zaborowski Marcin, Zieliński Lech

Rok szkolny 1970/1971

klasa VIII a
wych. Stanisława Radajewska

Borowiak Krystyna, Chrabczak Ewa, Czupryk Krystyna Dawidziak Maria, Dopierała Irena, Dutkowiak Grażyna, Galusiński Jan, Glinka Jacek, Jankowiak Włodzimierz, Jankowska Maria, Kaczmarska Iwona, Karwacka Anna, Kłopocki Leszek, Kochman Zbigniew, Komorowicz Maria, Marciniak Ireneusz, Matuszak Maria, Mendyka Marian, Pazdan Regina, Przybylak Grzegorz, Smektała Mirosław, Szafranek Konrad, Szczepkowski Wojciech, Tomczak Krzysztof, Więckowska Małgorzata, Witosławska Danuta

klasa VIII b
wych. Lechosław Rogasik

Gembalska Stefania, Jankowiak Marek, Kaczmarek Ewa, Kaja Alina, Kasprzak Marek, Kaźmierczak Zofia, Kowalska Mirosława, Konstanty Mirosław, Kuciak Leszek, Lisiecki Marian, Malińska Elżbieta, Marciniak Ryszard, Michałowicz Lucyna, Moskwa Wiesław, Neuman Maciej, Nowaczyk Jacek, Nowak Krzysztof, Nowak Ryszard, Pawlaczyk Piotr, Ratajczak Krzysztof, Siama Ryszard, Stróżyk Ryszard, Szeląg Wanda, Talma Barbara, Tomczak Jolanta, Umińska Dorota, Werwiński Krzysztof, Wojciechowska Renata

klasa VIII c
wych. Teresa Turzańska

Antoniewicz Maria, Apanaszewicz Mirosława, Borowicz Zbigniew, Goszczyński Ryszard, Grzelczyk Marian, Janicki Zenon, Kaczmarek Aleksander, Kaczmarek Bogumiła, Kasperkowiak Irena, Kaźmierczak Irena, Kaźmierczak Zbigniew, Pietrzak Genowefa, Radoła Elżbieta, Rogasik Krystyna, Rybacka Grażyna, Siekierkowski Krzysztof, Skiba Henryk, Skoracka Beata, Akołozdrzych Henryka, Skołozdrzych Zdzisław, Świtalska Anna, Szufla Roman, Szymoniak Henryk, Tarnowska Bogumiła, Tatarka Elżbieta, Tomczak Marek, Twardowski Andrzej, Walkowiak Maria, Wdziekoński Ryszard, Wiśniewska Bogumiła, Wyrwich Adam, Zalewski Leszek, Zieliński Piotr

klasa VIII d
wych. Aniela Michalska

Andersz Henryk, Brukiewicz Danuta, Ciekańska Wiesława, Fechner Czesława, Gajewczyk Marian, Glinkowski Wiesław, Gogół Danuta, Kaźmierska Aleksandra, Klemczak Grażyna, Kmiecik Marian, Liszka Barbara, Mardas Stefan, Mazurczak Tadeusz, Michalak Anna, Moczyński Janusz, Paszkier Małgorzata, Petrów Jerzy, Piotrowska Halina, Ptak Adam, Rapior Bogdan, Roszak Regina, Rzeźnik Ryszard, Ślachetka Waldemar, Śmigiel Krzysztof, Szymoniak Grzegorz, Tomczak Jerzy, Tomczak Karol

 Rok szkolny 1971/1972

klasa VIII a
wych. Aniela Jarus

Bajerska Beata, Bajerski Marek, Berger Wiesław, Dotata Mirosława, Gadomski Andrzej, Górska Cecylia, Grützmacher Piotr, Kaźmierczak Alina, Kilimnik Irena, Kosowicz Mirosław, Maćkowiak Ryszard, Naskręt Anna, Nawrocka Mariola, Pawlaczyk Danuta, Pawlak Maria, Przybylska Danuta, Smektała Gizela, Sowińska Barbara, Stankowiak Maria, Świtalski Stanisław, Szkopek Grzegorz, Tarnowska Alicja, Wiśniewska Janina

klasa VIII b
wych. Maria Szczepaniak

Beczkowiak Andrzej, Ciesielski Leszek, Dąbrowski Tadeusz, Dudka Jolanta, Kamińska Krystyna, Karwacki Zbigniew, Kaźmierczak Irena, Kolendowicz Danuta, Lisiecki Leszek, Matuszak Lucyna, Matuszak Marian, Matuszak Roman, Mardas Anna, Mischke Marek, Pakosz Lila, Puślecka Anna, Przybył Konrad, Staryczenko Andrzej, Ślachetka Leszek, Szymoniak Barbara, Wasielewska Lucyna, Wojtkowiak Ewa, Woźna Zdzisława, Zaremba Lidia

klasa VIII c
wych. Kazimierz Woźniak

Andrzejewski Hieronim, Antkowiak Dorota, Antoniewicz Józef, Apanasewicz Grażyna, Dzik Janusz, Goszczyński Henryk, Grzelczyk Mieczysław, Jaraczewski Henryk, Józefiak Teresa, Komorowicz Irena, Kozłowski Michał, Mader Leszek, Mazurczak Maria, Mikołajczak Kazimierz, Norkiewicz Stefania, Sobótka Krystyna, Szeląg Irena, Szkopek Sabina, Szopna Sabina, Szwedek Andrzej, Tatarka Elżbieta, Urbańska Alina, Wolna Janina, Wyzuj Andrzej, Zaremba Eugeniusz, Ziółek Paweł, Żyto Zdzisław

klasa VIII d 
wych. Maria Bulińska

Balczyński Ryszard, Binkowski Kazimierz, Binkowski Marek, Hałupka Marek, Jankowiak Jacek, Kaczmarek Leszek, Kaźmierczak Małgorzata, Łukasik Małgorzata, Łukomska Mirosława, Mikołajczyk Marek, Opat Jolanta, Prałat Krystyna, Puślecki Ireneusz, Rek Zbigniew, Serwatka Elżbieta, Siama Grażyna, Stelmaszczyk Piotr, Szczepaniak Jacek, Szymoniak Andrzej, Terebińska Grażyna, Tokarska Maria, Wabińska Krystyna, Wawrzyniak Roman

Rok szkolny 1972/1973

klasa VIII a
wych. Stanisław Czajka

Andrzejewska Barbara, Berlińska Eleonora, Borszewska Elżbieta, Dera Marianna, Dereszewicz Marek, Doliński Krzysztof, Heyduk Marek, Kaniewski Jacek, Karolczak Hieronim, Kaźmierczak Maria, Konieczny Jan, Kopaszewska Zofia, Kowalska Bernarda, Kobus Hieronim, Kręgielczak Leszek, Kwita Ewa, Małecka Bogusława, Niewrzęda Andrzej, Pawlaczyk Lucjan, Piotrowiak Danuta, Rapior Ryszard, Różanek Janina, Smektała Jacek, Stachowiak Henryk, Tomczak Aldona, Turzański Jacek, Trybuś Grzegorz, Wawrzyniak Sławomir, Wolna Elżbieta, Zaremba Piotr, Zawidzka Małgorzata

klasa VIII b 
wych. Felicja Golniewicz

Banaszak Grzegorz, Barton Włodzimierz, Beczkowiak Danuta, Binkowski Bogdan, Cicha Kamila, Czerwiński Roman, Dreczka Elżbieta, Genderka Małgorzata, Gorynia Leszek, Gościańska Kamila, Grocki Janusz, Grzelka Ryszard, Kłopocka Henryka, Kubiak Bernadeta, Matuszak Irena, Mądrzak Małgorzata, Musielak Małgorzata, Neumann Andrzej, Nowak Barbara, Nowak Maria, Olejniczak Barbara, Paszkowiak Barbara, Ratajczak Alicja, Skorupska Elżbieta, Smektała Wiesław, Smorowiński Marek, Syty Bogdan, Tomczak Danuta, Tomczak Wojciech, Wika Tomasz

klasa VIII c 
wych. Maria Schier

Antkowiak Wiesław, Bątkiewicz Eleonora, Berger Krzysztof, Czarnecka Danuta, Dzik Regina, Filipiak Małgorzata, Ganas Zdzisław, Jankowska Teresa, Jędrzychowski Leszek, Kaczmarek Jerzy, Kaźmierczak Maria, Klamecki Andrzej, Kończak Zbigniew, Kozłowska Ewa, Kucharski Andrzej, Kuciak Maria, Lisiecka Alicja, Ratajczyk Paweł, Rymarczyk Piotr, Sierżant Piotr, Skiba Ewa, Stróżyk Elżbieta, Tarnowski Marek, Tucholka Krystyna, Wabińska Irena, Wojciechowska Bogumiła, Wojta Aniela, Wolna Maria, Wypłata Jolanta

klasa VIII d 
wych. Anna Guderska

Baran Maria, Berger Danuta, Busz Andrzej, Grześkowiak Lucyna, Gubański Marek, Hoffmann Adam, Jankowiak Ireneusz, Jaraczewska Emilia, Kasperczak Maria, Kepe Eugeniusz, Koralewska Danuta, Kordus Krzysztof, Lisiecka Alina, Mańkowski Ryszard, Markowiak Stefania, Mazurek Ewa, Nowak Renata, Pietrzak Irena, Pietrzak Grzegorz, Rajchowicz Jacek, Rajewski Marek, Sikorska Irena, Sowińska Aurelia, Szczepaniak Anna, Szufla Mariusz, Tomczak Jan, Twardowski Leszek, Wawrzyniak Gerard, Woźniak Genowefa, Woźnica Wiesław

Rok szkolny 1973/1974

klasa VIII a 
wych. Paweł Hübner

Adamajtis Roman, Bogdan Hanna, Borowiak Piotr, Ciekańska Gabriela, Dziubałka Maria, Glinka Hanna, Gruetzmacher Paweł, Grzempowski Piotr, Jakubowska Irena, Jagodziński Grzegorz, Jędrkowiak Krzysztof, Kaczmarek Danuta, Kaczmarek Konrad, Krzyżostaniak Maria, Marciniak Aleksandra, Matuszak Bożena, Matuszkowiak Lidia, Michalska Renata, Mikołajczak Hieronim, Polewski Wojciech, Przybylak Karol, Radoła Piotr, Ratajczak Piotr, Seiffert Tadeusz, Sellmann Dariusz, Skołaś Wiesław, Skorupska Teresa, Siama Urszula, Skrzypczak Dorota, Szpunar Jolanta, Wyzuj Regina, Zalewska Danuta, Wojciechowska Iwona

klasa VIII b 
wych. Paweł Hübner

Bąk Anna, Bartkowiak Barbara, Berger Jacek, Buliński Leszek, Cichy Krzysztof, Czerwińska Bogumiła, Ganas Małgorzata, Gorwa Teresa, Górkiewicz Elżbieta, Ignasiak Antoni, Karolewicz Maria, Kaźmierczak Leszek, Kaźmierczak Zbyszko, Kędziora Eugeniusz, Kosmalska Dorota, Kuc Krzysztof, Laskowicz Krystyna, Maćkowiak Leszek, Minta Ewa, Mroczyk Danuta, Nawrot Halina, Olejnik Eugeniusz, Plecińska Małgorzata. Ptak Marian, Ratajczyk Janusz, Rogowicz Marek, Stachowiak Barbara, Świtalska Maria, Wojtkowiak Andrzej, Wyzujak Maciej, Wichłacz Piotr, Żarnowska Barbara

klasa VIII c 
wych. Stanisława Radajewska

Cichocka Iwona, Dopierała Witold, Gajewska Danuta, Gano Mirosław, Glura Dorota, Glinkowski Henryk, Gliszczyńska Jolanta, Gorynia Jacek, Guliński Paweł, Jędrzejczak Zbigniew, Kamińska Halina, Kasperkowiak Dorota, Klemczak Danuta, Klinowska Sabina, Klinowska Wiesława, Kubiak Janina, Marciniak Barbara, Matuszewska Eleonora, Mischke Andrzej, Nowak Barbara, Nowak Maria, Pawlak Maria, Poprawa Roman, Radczyk Małgorzata, Radwański Piotr, Ratajczak Marek, Smektała Małgorzata, Szwedek Maria, Tatarka Prakseda, Tomczak Mirosław, Ulanicki Andrzej, Walczewski Paweł

klasa VIII d 
wych. Teresa Turzańska

Andrzejczak Bogdan, Andrzejewska Beata, Andrzejewska Grażyna, Bulińska Danuta, Dudka Maciej, Filipowiak Krzysztof, Frąckowiak Alicja, Frąckowiak Eugeniusz, Jankowiak Hanna, Jankowska Aleksandra, Kaczmarek Grażyna, Karolewicz Genowefa, Kosowicz Piotr, Kucharski Jerzy, Krzyżyńska Stefania, Liszka Jerzy, Łukasik Krystyna, Matyla Renata, Nawrot Małgorzata, Otto Danuta, Piotrowski Ryszard, Pospieszyńska Ewa, Poznańska Krystyna, Rybacki Mariusz, Sobótka Mirosława, Stachowiak Jolanta, Staryczenko Małgorzata, Szaferski Ryszard, Szulc Beata, Szafranek Karol, Tyrzyk Jolanta, Walkowiak Małgorzata, Wolny Krzysztof, Ziółek Lucyna

Rok szkolny 1974/1975

klasa VIII a 
wych. Ewa Nawrocka

Biernacka Lidia, Duda Regina, Dudkiewicz Adam, Gadomski Paweł, Gorynia Dorota, Jagodziński Edmund, Jankowiak Danuta, Jeż Mirosław, Karolewicz Alicja, Kaźmierczak Teresa, Konieczna Danuta, Kordus Hieronim, Kurek Leszek, Lenarczyk Marek, Lisiewicz Zbigniew, Maćkowiak Marek, Majchrzak Janusz, Matuszak Małgorzata, Matuszkowiak Wiesława, Nawrot Aleksandra, Pawlak Leszek, Pernaczyńska Anna, Poprawa Krzysztof, Puślednik Dorota, Puślednik Paweł, Ratajczak Dorota, Ratajczak Ryszard, Skołozdrzych Małgorzata, Skoracki Michał, Skorupka Janusz, Śmigiel Maria, Śmigiel Teresa, Urbaniak Grażyna, Wdziekońska Regina

klasa VIII b 
wych. Aniela Jarus

Antczak Wojciech, Bobkiewicz Iwona, Borszewski Marek, Dąbrowska Gabriela, Frąckowiak Krystyna, Galusińska Krystyna, Genderka Michał, Gliszczyńska Mirosława, Gocki Tadeusz, Jankowiak Bogumiła, Jankowiak Lucjan, Juskowiak Renata, Kaniewski Paweł, Karwacka Barbara, Kilimnik Krystyna, Komorowicz Maciej, Kuciak Stanisław, Mańkowski Mirosław, Nowak Donata, Ratajczak Ewa, Rogowicz Elżbieta, Skiba Marian, Skołozdrzych Jacek, Smektała Jerzy, Sokołowski Piotr, Sworowski Mieczysław, Tomczak Andrzej, Twardosz Janusz, Wagner Marek, Wencel Elżbieta, Wujek Alina, Wyzujak Ewa, Zaremba Alicja

klasa VIII c 
wych. Andrzej Pawlicki

Beczkowiak Lucyna, Białek Roman, Binkowska Halina, Czarnecki Stefan, Czupryk Ewa, Dereszewicz Janusz, Duda Teresa, Frąckowiak Elżbieta, Gorynia Grzegorz, Gorynia Małgorzata, Ignasiak Irena, Jankowiak Ryszard, Kaźmierczak Lidia, Klamecka Maria, Krzyżostaniak Leszek, Łasicka Wiesława, Maćkowiak Maria, Maćkowiak Paweł, Malińska Danuta, Marciniak Urszula, Nowaczyk Maria, Polniak Roman, Radajewska Urszula, Radajewski Witold, Ratajczak Zbigniew, Sapielak Małgorzata, Skołozdrzych Marek, Skorupska Krystyna, Szopny Marcin, Sworowski Taadeusz, Wolny Bogdan, Woźnica Waldemar, Wojtaszyk Barbara, Zaremba Krystyna

klasa VIII d 
wych. Maria Bulińska

Adamczak Maria, Amborski Roman, Andrzejczak Irena, Bajerska Krystyna, Berger Grzegorz, Berger Małgorzata, Borowicz Mirosław, Cypryan Piotr, Czarnecki Zbigniew, Dolińska Lidia, Dunal Aleksandra, Gajewczyk Stefan, Galusińska Elżbieta, Iwanowicz Janusz, Kosmalski Piotr, Krzyżostaniak Marek, Małczyńska Ewa, Michalak Anna, Nowak Dorota, Nowak Maria, Pawlak Beata, Peisert Renata, Reksa Jolanta, Rogala Elżbieta, Smektała Lidia, Smorowiński Grzegorz, Stachowiak Elżbieta, Stróżyk Bernard, Szeląg Jadwiga, Szeląg Małgorzata, Turzański Grzegorz, Wawrzyniak Małgorzata, Wojciechowska Ewa, Wolsztyniak Krystyna, Zientek Krystyna

Rok szkolny 1975/1976

klasa VIII a 
wych. Jerzy Bajer

Biderman Piotr, Biderman Zbigniew, Buczkowski Piotr, Cierpiszewski Piotr, Dubicki Piotr, Gajewska Lucyna, Gano Donata, Jeż Mariola, Kaczmarek Łucja, Kaczmarek Krystyna, Kaźmierczak Marek, Kędziora Stefan, Klemczak Zbigniew, Kruczkowska Barbara, Lokś Małgorzata, Łaszkowski Zbgniew, Łysiak Iwona, Maćkowiak Gabriela, Maćkowiak Magdalena, Matyla Danuta, Migdalski Tomasz, Nowakowska Małgorzata, Ossentowska Małgorzata, Piotrowiak Mariola, Serwatka Witold, Skorupka Krzysztof, Stanisławiak Roman, Sobótka Eugenia, Szułczyńska Urszula, Tomczak Jarosław, Wiśniewski Krzysztof, Witkowska Grażyna, Zawidzka Alina

klasa VIII b 
wych. Teresa Turzańska

Andrzejczak Dominika, Andrzejczak Elwira, Andrzejewski Krzysztof, Bątkiewicz Katarzyna, Binkowski Paweł, Bonawenturczyk Dorota, Danielczyk Jacek, Dawidziak Krzysztof, Hoffmann Danuta, Janiszewski Janusz, Jernaś Mirosław, Kal Grażyna, Knapp Leszek, Kubacka Krystyna, Lisiecki Stanisław, Małecki Zbigniew, Piętak Renata, Podkowska Bogumiła, Ptaszyk Roman, Siemianów Ewa, Sikora Janusz, Stachowiak Ewa, Stachowiak Krystyna, Szpunar Zbigniew, Szymoniak Ireneusz, Tomczak Dorota, Urbaniak Dorota, Wabiński Grzegorz, Wosińska Sławomira, Woźniak Jakub, Wrzalik Anna, Wrzalik Piotr

klasa VIII c 
wych. Aniela Michalska

Baszyński Leszek, Dziubałka Mirosław, Furman Eugeniusz, Grocka Anna, Grodzki Piotr, Grzelka Paweł, Hojna Dorota, Jagodziński Bronisław, Jędrkowiak Wojciech, Kasperkowiak Jerzy, Klamecki Adam, Koralewska Dorota, Kowandy Leszek, Kretkowski Maciej, Krysicka Małgorzata, Krysicki Grzegorz, Kunc Irena, Majewska Ewa, Mendyka Wojciech, Nowak Grzegorz, Otto Barbara, Paszkowiak Krystyna, Pawlak Stanisław, Porzucek Małgorzata, Przybył Marek, Rogala Paweł, Rogasik Mirosław, Sielska Genowefa, Tatarka Jan, Urbański Wiesław, Walkowiak Halina, Witkowski Andrzej, Wujek Janusz

klasa VIII d 
wych. Krystyna Woźniak

Głowacki Krzysztof, Grobelna Halina, Hamrol Izabela, Iwanowicz Janusz, Jankowiak Andrzej, Jankowski Piotr, Kaczmarek Danuta, Kaźmierczak Danuta, Kędziora Tadeusz, Krzekotowska Justyna, Matuszak Janusz, Mendyka Piotr, Michalak Dorota, Michalski Marek, Mikołajczak Anna, Niedźwiedziński Adam, Piotrowska Ewa, Polaszek Krzysztof, Pytel Andrzej, Radczyk Renata, Radkowski Krzysztof, Ratajczak Piotr, Rek Małgorzata, Skorupka Marian, Stachowiak Ewa, Szymkowiak Leszek, Talma Małgorzata, Tokarski Leszek, Waliszewski Przemysław, Wawrzynek Marian, Zieliński Adam, Zientek Janina

klasa VIII e 
wych. Maria Bulińska

Banaszak Michał, Biderman Genowefa, Biernat Henryk, Chudzińska Barbara, Gronowska Stanisława, Held Andrzej, Heyduk Waldemar, Idkowiak Anna, Jankowiak Anna, Juskowiak Aleksander, Juskowiak Konrad, Kin Andrzej, Klonowski Roman, Klupś Ryszard, Kozłowska Dorota, Ludian Stanisław, Marciniak Bernard, Nawrocki Stanisław, Picz Dorota, Pieprzyk Małgorzata, Piotrowiak Grażyna, Piotrowska Elżbieta, Prymas Stefania, Puślecka Lidia, Smektała Jacek, Szczepaniak Waldemar, Wichłacz Andrzej, Wilińska Helena, Wiśniewska Halina, Wojciechowska Dorota, Wojciechowski Krzysztof, Wojtaszyk Andrzej

Rok szkolny 1976/1977

klasa VIII a 
wych. Stanisława Radajewska

Andrzejewska Lidia, Balczyński Piotr, Baryga Dariusz, Biderman Małgorzata, Biernacik Violetta, Cichowski Marek, Fabiańska Danuta, Furman Andrzej, Grobelny Bogusław, Guderska Małgorzata, Gumienna Izabela, Joachimiak Jerzy, Kaja Danuta, Kaja Krzysztof, Kamińska Lucyna, Katarzyński Eugeniusz, Kołak Mariusz, Kołodziejska Anna, Komorowski Marek, Leśniewska Małgorzata, Mańkowski Leszek, Muszyński Bogusław, Muszyński Krzysztof, Nadolna Małgorzata, Nawrot Roman, Paszkowiak Jarosława, Polaszek Danuta, Polewska Violetta, Skorupka Przemysław, Smektała Mariusz, Smektała Paweł, Smorowiński Ireneusz, Sobierajska Dorota, Talaga Irena, Tarnowski Maciej, Włodarczyk Grzegorz

klasa VIII b 
wych. Tadeusz Porzucek

Andrzejczak Ryszard, Antkowiak Danuta, Ciachowski Gerard, Dąbrowski Krzysztof, Gadomska Ewa, Jeziorna Danuta, Jędrzejczak Mirosława, Juskowiak Mirosław, Kaczmarek Paweł, Kamiński Grzegorz, Karolewicz Zbigniew, Karpińska Dorota, Kaźmierczak Barbara, Kaźmierczak Jolanta, Kurek Barbara, Kusik Paweł, Łukaszewski Rafał, Majewski Karol, Markowski Rafał, Matuszak Adam, Michalski Witold, Mazurczak Grzegorz, Nowaczyk Ewa, Nowak Danuta, Nowak Jan, Ratajczak Krzysztof, Rogala Krzysztof, Szymański Krzysztof, Wagner Grażyna, Wencel Barbara, Wojciechowski Kazimierz, Wojciechowski Ryszard

klasa VIII c 
wych. Kazimierz Woźniak

Andrzejewski Marek, Balczyński Piotr, Ciekańska Małgorzata, Dolatowska Alicja, Foksowicz Leszek, Grzelka Grzegorz, Gubańska Renata, Jakuszkowiak Danuta, Jankowiak Maciej, Jędrzejak Mirosław, Knapp Danuta, Lache Dorota, Lache Grzegorz, Małecka Bogumiła, Małecka Jolanta, Marciniak Krystyna, Niewrzęda Jerzy, Nowaczyk Dorota, Nowakowska Danuta, Ossentowski Maciej, Paprocki Grzegorz, Piotrowski Henryk, Pierzchlewicz Andrzej, Podgórska Ewa, Poświatowska Renata, Pożegowiak Paweł, Radajewski Aleksander, Reksa Sławomir, Sperling Małgorzata, Sworowska Małgorzata, Tokarska Ewa, Tucholka Maria, Wasielewski Maciej, Wencel Jacek, Wierzbiński Janusz

klasa VIII d 
wych. Paweł Hübner

Adamczak Dorota, Andrzejewska Dorota, Banaszak Zbigniew, Biderman Bolesław, Biderman Małgorzata, Brylczak Bernadetta, Dreczka Łukasz, Dworczak Dorota, Gościański Karol, Gubańska Danuta, Hoffmann Krzysztof, Jankowiak Bogdan, Jankowska Maria, Jędryczka Ewa, Juska Zygmunt, Kowalska Lucyna, Kozłowski Włodzimierz, Kudełka Roman, Kulczak Andrzej, Kulczak Hanna, Lisiewicz Jolanta, Marciniak Grzegorz, Moder Danuta, Moskwa Violetta, Nawrocki Czesław, Niedźwiedzińska Anna, Piecuch Wiesław, Prymas Krzysztof, Przybylak Maria, Rybacka Łucja, Szulc Arkadiusz, Talarczyk Katarzyna, Trybuś Urszula, Ulanicki Mirosław, Wleklińska Aldona, Wojciechowski Tadeusz, Wolna Wanda, Wujek Zbigniew

Rok szkolny 1977/1978

klasa VIII a 
wych. Ewa Nawrocka

Adamczak Jarosław, Adamczak Mariusz, Andrzejewska Violetta, Andrzejewski Włodzimierz, Białek Krystyna, Dolata Alicja, Gembalska Sabina, Genderka Cecylia, Gliszczyński Bogdan, Glura Małgorzata, Jankowiak Stanisław, Jankowski Rajmund, Kaźmierczak Barbara, Kin Zbigniew, Knapp Piotr, Kobus Gabriela, Lorek Danuta, Migdalska Krystyna, Mischke Włodzimierz, Misiak Maciej, Mroczyk Roman, Nowak Jerzy, Olejniczak Krzysztof, Piotrowska Dorota, Polniak Bożena, Ptak Danuta, Ratajczak Ewa, Ratajczak Małgorzata, Ratajczak Renata, Rogowicz Renata, Skołaś Elżbieta, Smektała Katarzyna, Smektała Roman, Staszewski Janusz, Szafranek Hubert, Szułczyński Marian, Wabińska Jolanta, Wojtkowiak Roman, Wolny Rafał, Wyzujak Stanisław

klasa VIII b 
wych. Andrzej Pawlicki

Baran Renata, Baszyński Rafał, Buliński Zbigniew, Dubicki Krzysztof, Foksowicz Zbigniew, Frąckowiak Małgorzata, Gardyś Leszek, Glinka Maria, Grześkowiak Maciej, Jakuszkowiak Zbigniew, Jankowiak Jolanta, Jeż Alina, Jeżewicz Roman, Kamiński Paweł, Keruzel Grażyna, Kubica Zbigniew, Kowańdy Zbigniew, Malińska Jolanta, Mikołajczak Danuta, Łuczak Jolanta, Otto Małgorzata, Porzucek Elżbieta, Ratajczak Andrzej, Rymarczyk Paweł, Skoracki Wojciech, Skowrońska Beata, Smektała Roman, Sobkowiak Mirosław, Wleklińska Izabela, Wypłata Krystyna, Zalisz Marek

klasa VIII c 
wych. Anna Guderska

Andrzejczak Krystyna, Biernat Marek, Binkowska Barbara, Bosakowski Ryszard, Brylczak Renata, Chorała Grzegorz, Glura Roman, Górkiewicz Adam, Idkowiak Wiesław, Jeniec Krzysztof, Jeniec Mariusz, Joachimiak Dorota, Juska Mieczysław, Lisiewicz Grażyna, Łaszkowski Tomasz, Matuszkowiak Maria, Miecznikiewicz Krzysztof, Pilońska Małgorzata, Polewski Mieczysław, Puślenik Justyna, Radczyk Tomasz, Siama Donata, Siama Ewa, Sipura Krzysztof, Smektała Dariusz, Stanisławiak Violetta, Szymańska Ewa, Talaga Kazimiera, Zastrożny Zbigniew

klasa VIII d  
wych. Felicja Golniewicz

Bogdan Wiesław, Bobkiewicz Danuta, Danielczyk Waldemar, Drozda Zbigniew, Dudkowiak Odetta, Gorynia Małgorzata, Grobelna Urszula, Jankowiak Maciej, Jarus Dorota, Jernaś Dorota, Karolewicz Magdalena, Kluczyńska Małgorzata, Kołacki Jacek, Leijk Anna, Migas Magdalena, Mrowińska Ewa, Nowak Teresa, Pleciński Bogdan, Portala Sławomir, Przewoźny Grzegorz, Puślecka Ewa, Radkowski Andrzej, Rogasik Piotr, Sulgostowski Robert, Tomczak Lidia, Wojciechowski Michał, Wolsztyniak Regina, Wrzalik Grzegorz

klasa VIII e 
wych. Aniela Michalska

Andrzejewska Małgorzata, Banaszak Tomasz, Banaszak Waldemar, Baszyńska Danuta, Biderman Elżbieta, Biderman Monika, Błaszyk Roman, Gronowska Dorota, Gronowski Mirosław, Jędryczka Krystyna, Juskowiak Elżbieta, Kaczmarek Marek, Kudełka Marek, Ludian Zbigniew, Majchrzak Anna, Naglak Dariusz, Poświatowski Marian, Rączka Marek, Skoczylas Małgorzata, Sowiński Tadeusz, Stachowiak Adam, Twardowska Dorota, Twardowski Andrzej, Tyrakowska Iwona, Walkowiak Eugeniusz, Wichłacz Elżbieta, Wleklińska Krystyna, Wolna Alicja, Wolna Bernadetta 

Rok szkolny 1978/1979

klasa VIII a 
wych. Bożena Habicht

Bartkowiak Lidia, Binkowska Małgorzata, Bulińska Katarzyna, Busz Robert, Ceranka Małgorzata, Czwojdrak Lucyna, Dolińska Alina, Frąckowiak Lidia, Gocka Barbara, Handke Ryszard, Jankowski Piotr, Kasperkowiak Włodzimierz, Kopaszewska Lucyna, Kędziora Krzysztof, Kusz Grzegorz, Kaczmarek Violetta, Leśniewska Beata, Lokś Mirosław, Łaszkowska Jolanta, Mayer Wioletta, Migas Ryszard, Michalska Grażyna, Mikołajczak Grzegorz, Nowak Ewa, Paszkowiak Hieronim, Pierzchlewicz Donata, Przybylak Robert, Staszewska Mirosława, Szwedek Grażyna, Tokarska Lila, Tomaszewski Piotr, Wencel Tadeusz, Witkowski Ryszard, Wolna Renata

klasa VIII b 
wych. Maria Bulińska

Adamczak Tomasz, Biderman Aleksandra, Błaszyk Kazimierz, Chudziński Henryk, Gorynia Barbara, Juskowiak Danuta, Juskowiak Andrzej, Jankowiak Maria, Kaczmarek Adam, Kaja Mariola, Kaźmierczak Renata, Komorowska Barbara, Kruczkowska Maria, Krysicka Bożena, Kulczak Irena, Kulczak Ireneusz, Marcinkowska Teresa, Misiak Paulina, Niedźwiedzińska Małgorzata, Praczyk Janusz, Ratajczak Danuta, Ratajczak Ryszard, Rolnik Jarosław, Sarbinowska Renata, Stróżyk Irena, Wiśniewski Leszek, Wleklińska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Wojtaszyk Tomasz, Wolna Ewa, Ziółek Mariusz

klasa VIII c 
wych. Felicja Golniewicz

Brylczak Iwona, Cypryan Małgorzata, Czerwińska Dorota, Dubicki Henryk, Dutkiewicz Jolanta, Fiebig Alina, Głowacka Alicja, Glinkowski Mariusz, Gumienna Grażyna, Hertmanowski Zbigniew, Jędrzychowski Piotr, Juska Grzegorz, Kaczmarek Bogusław, Karolewicz Marzena, Kaźmierczak Dorota, Klingsporn Mariola, Kmiecik Alina, Kosowicz Ryszard, Kubiak Marzena, Kulczak Wanda, Kuczkowiak Dariusz, Lenarczyk Roman, Łysiak Ireneusz, Majewski Robert, Mike Renata, Pożegowiak Justyna, Puślecka Danuta, Puślednik Michał, Pytel Grzegorz, Ratajczak Renata, Skoracka Małgorzata, Szymoniak Dariusz, Walkowiak Małgorzata

klasa VIII d 
wych. Irena Andrzejewska

Andrzejewski Dariusz, Andrzejewski Roman, Biernat Hanna, Boruczkowska Danuta, Fabiańska Hanna, Giera Beata, Gubańska Bernadeta, Gumienna Barbara, Hamrol Jarosław, Kaźmierczak Wiesław, Klupś Marek, Konieczna Beata, Konieczna Lucyna, Kończak Wiesław, Maćkowiak Grzegorz, Majewski Maciej, Mroczyk Irena, Nadolna Barbara, Paszkowiak Dorota, Porzucek Zbigniew, Radwański Marek, Sikora Lila, Smektała Andrzej, Stachowiak Dariusz, Stachowiak Justyna, Talma Mirosław, Tokarska Lidia, Urbaniak Iwona, Wolna Małgorzata, Zaremba Paweł, Zielichowska Maria  

Rok szkolny 1979/1980

klasa VIII a 
wych. Jerzy Bajer

Apanasewicz Waldemar, Biernat Bogdan, Bosakowska Bernadeta, Cichocka Renata, Cichocki Ireneusz, Ciekański Kazimierz, Dunal Paweł, Dutkowska Joanna, Frąckowiak Iwona, Gola Elżbieta, Gorynia Roman, Hoffmann Paweł, Janiszewski Dariusz, Klupś Marek, Majchrzak Przemysław, Mroczyk Barbara, Mehr Violetta, Nowak Iwona, Olejniczak Violetta, Pachura Ewa, Pieprzyk Urszula, Pietrzyk Marek, Skoracka Iwona, Stawarski Waldemar, Stachowiak Romana, Talarczyk Wojciech, Tomczak Bernadeta, Tomczak Ireneusz, Tomczak Jacek, Turbańska Małgorzata, Wawrzyniak Ryszard, Wolna Irena, Wolny Roman

klasa VIII b 
wych. Andrzej Pawlicki

Adamczak Grażyna, Andrzejewska Justyna, Bonawenturczyk Wiesław, Brylczak Małgorzata, Dąbrowski Henryk, Dojcz Jolanta, Dutkiewicz Krzysztof, Dziubałka Beata, Florczak Barbara, Gościańska Lucyna, Jankowska Dorota, Jasiewicz Piotr, Jurga Jolanta, Kepe Renata, Krysicki Marek, Maciejewski Janusz, Matyla Ewa, Matyla Justyna, Matuszkiewicz Mariusz, Mazur Violetta, Nadolna Ewa, Picz Wiesław, Puślednik Marcin, Ratajczak Jacek, Stępień Violetta, Szymkowiak Dariusz, Talaga Leszek, Tokarski Piotr, Twardowski Eugeniusz, Wilińska Beata, Wyzujak Dariusz, Zalisz Danuta, Zaborowska Katarzyna

klasa VIII c 
wych. Maria Szczepaniak

Andrzejewski Marian, Chorała Danuta, Dworczak Przemysław, Gorynia Elżbieta, Gronowska Joanna, Kamiński Michał, Karolewicz Beata, Kawa Cezary, Keruzel Lucyna, Klinowski Zbigniew, Klupś Dorota, Kusik Mirosław, Kusz Dorota, Ludian Krzysztof, Maćkowiak Janusz, Mike Hieronim, Minta Jacek, Mrozkowiak Małgorzata, Nawrot Tomasz, Olejniczak Jacek, Peisert Paweł, Sarbinowska Wiesława, Smektała Dorota, Szczepaniak Jacek, Szymczak Wiesława, Wesołek Iwona, Włodarczyk Renata, Wojciechowski Marek, Zaborowska Dorota

Rok szkolny 1980/1981 

klasa VIII a 
wych. Ewa Nawrocka

Andrzejczak Robert, Andrzejewski Piotr, Bajer Agata, Cendlak Violetta, Furman Jarosław, Gola Anna, Grajewska Beata, Janke Igor, Jankowiak Rafał, Kaczmarek Zbysław, Kobus Katarzyna, Kołak Roman, Lisiewicz Iwona, Majchrzak Leszek, Markowski Jerzy, Mendyka Aldona, Michalak Robert, Mikołajczak Artur, Moder Renata, Naglak Maciej, Paluszczak Paweł, Podkowski Tomasz, Polaszek Renata, Rogala Małgorzata, Rolnik Julita, Siemianów Dariusz, Smektała Ewelina, Smektała Renata, Twardosz Magdalena, Walkowiak Rafał, Wojtkowiak Jolanta

klasa VIII b 
wych. Joanna Niedźwiedzińska

Andrzejewska Agata, Ceranka Krystyna, Czupryk Wioletta, Dubicka Barbara, Gajewczyk Aleksandra, Galusiński Grzegorz, Jankowiak Marzena, Kaczmarek Przemysław, Kopaszewski Robert, Kordek Mirona, Łukaszewski Piotr, Majchrzak Dorota, Matuszkiewicz Andrzej, Mendyka Katarzyna, Mikstacka Aleksandra, Muszyńska Dorota, Paszkier Mariusz, Pietrzyk Janusz, Poświatowski Tomasz, Puślecka Ewa, Radczyk Zbigniew, Rogasik Agata, Sobkowiak Marzena, Szymankiewicz Violetta, Wagner Edward, Wojtkowiak Jolanta, Ziółek Wojciech, Żmuda Rafał

klasa VIII c 
wych. Danuta Kusz

Andrzejewski Robert, Barton Katarzyna, Binkowska Ewa, Ciachowska Arleta, Cichocka Robert, Cichowski Robert, Gumienna Marzena, Idkowiak Danuta, Jankowska Edyta, Jańczak Marzanna, Jercha Paweł, Karolewicz Dariusz, Karólak Małgorzata, Komorowicz Małgorzata, Kruczkowska Regina, Kubiak Henryk, Łuczak Sabina, Majewski Jacek, Mikołajczak Aurelia, Mikołajczak Jolanta, Muszyńska Lucyna, Ratajczak Violetta, Serek Cezary, Skorupka Bogusława, Smektała Artur, Sołtysiak Jacek, Tokarska Izabeala

klasa VIII d 
wych. Teresa Turzańska

Banaszak Bernadeta, Biderman Halina, Biderman Urszula, Bujak Paweł, Drożdżyński Ryszard, Grupa Robert, Jakubowska Dorota, Jankowiak Anna, Juskowiak Halina, Juskowiak Olgierd, Kaczmarek Małgorzata, Klingsporn Renata, Knapp Lucyna, Lenarczyk Irena, Majchrzak Beata, Małecki Tomasz, Migas Barbara, Nawrocka Hanna, Nowicka Renata, Pilońska Renata, Polaszek Jolanta, Ratajczak Małgorzata, Stachowiak Rafał, Szulc Robert, Szymczak Danuta, Talma Robert, Tyrakowski Jacek, Wawrzyniak Andrzej, Wesołek Piotr, Wolna Danuta

Rok szkolny 1981/1982

klasa VIII a 
wych. Tadeusz Tyrzyk

Antkowiak Maria, Bajer Beata, Biderman Maciej, Brylczak Paweł, Brylczak Piotr, Cwojdzińska Małgorzata, Drozda Piotr, Gano Magdalena, Józefiak Katarzyna, Jurga Jacek, Kaczmarek Włodzimierz, Kąkolewicz Iwona, Kędziora Ryszard, Konieczny Grzegorz, Krzyżaniak Artur, Krzyżyński Marek, Kuklewska Ewa, Lorek Romana, Mańkowska Aldona, Nowak Wioletta, Nowakowska Lucyna, Nowański Tomasz, Plessner Kamila, Podgórski Krzysztof, Polniak Wiesław, Rogasik Jacek, Rogasik Wiesława, Sikora Wiesława, Skowronek Przemysław, Urbańska Lucyna, Walkowiak Anna, Wojtkowiak Rafał, Wyzujak Adam

klasa VIII b 
wych. Maria Gogolewska

Adamczak Hanna, Andrzejczak Janusz, Antoniak Paweł, Beczkowiak Tomasz, Biernat Rafał, Borowczyk Ireneta, Dereszewicz Jolanta, Jędrkowiak Jarosław, Kaja Waldemar, Kaniewski Piotr, Kowalewska Dorota, Kubalewska Izabela, Leśniewski Witold, Matuszak Dorota, Matyla Longina, Nowak Jacek, Pacek Małgorzata, Polaszek Emilia, Skoracki Krzysztof, Smektała Jolanta, Stróżyk Paulina, Szuman Dariusz, Tatarka Grzegorz, Turbańska Dorota, Wabiński Robert, Walkowiak Magdalena, Witczak Irena

klasa VIII c 
wych. Paweł Hübner

Brzóska Mirosława, Dzikowska Krystyna, Fiebig Roman, Gubański Jarosław, Janiszewska Jolanta, Jasiewicz Maciej, Kędziora Grzegorz, Klupś Jolanta, Lachmann Jolanta, Lenarczyk Małgorzata, Maciejewski Grzegorz, Majewski Tomasz, Miecznikiewicz Przemysław, Mrowiński Maciej, Nowaczyk Paweł, Pakosz Hanna, Picz Marek, Piotrowiak Krzysztof, Pisarek Violetta, Praczyk Mariola, Sobierajski Cezary, Tomaszewski Jarosław, Tomczak Michał, Trybuś Tomasz, Walczewska Matylda, Woźniak Bogna, Zaremba Barbara

klasa VIII d 
wych. Małgorzata Giermaziak

Andrzejewski Roman, Baran Paweł, Biderman Regina, Cendlak Adam, Chudzińska Irena, Czub Robert, Grabias Piotr, Jakubiak Maria, Jankowiak Jarosław, Juskowiak Jacek, Kochman Elżbieta, Kopczyński Michał, Kozłowski Wojciech, Leijk Paweł, Maciejczak Dariusz, Michalska Justyna, Nowak Elżbieta, Nowak Hieronim, Nowicki Dariusz, Pawlak Marek, Piotrowska Mariola, Polak Grażyna, Sarbinowski Krzysztof, Stefaniak Wiesław, Szczepaniak Anna, Szymoniak Kazimierz, Wawrzyniak Józef, Wiśniewski Sławomir, Wojciechowska Hanna, Wolny Władysław, Wujczak Krzysztof, Zawieja Karol, Zbierski Robert

Rok szkolny 1982/1983

klasa VIII a 
wych. Aniela Michalska

Ajnbacher Robert, Bachar Magdalena, Baryga Dorota, Danielczyk Dariusz, Dojcz Michał, Duda Alicja, Dułacz Sławomir, Gano Jolanta, Giera Elżbieta, Gogół Alicja, Jakubowska Małgorzata, Janiszewska Arleta, Kaczmarek Renata, Katarzyńska Elżbieta, Kołak Zbyszko, Komorowicz Dorota, Kruwczyk Ewa, Kusz Halina, Mroczyk Justyna, Otto Krzysztof, Paprocka Ewa, Ratajczak Dorota, Rozwora Jolanta, Tarnowski Jacek, Tokarska Aleksandra, Urbaniak Ewa, Waleński Jarosław, Wika Kornel, Wójta Mirosław, Zając Renata, Zasada Rafał

klasa VIII b 
wych. Maria Bulińska

Amborski Krzysztof, Biderman Violetta, Dutkiewicz Zbigniew, Dworczak Roman, Gronowska Urszula, Grzelka Dariusz, Grzelka Marek, Grześkowiak Ewa, Hertmanowski Marek, Kamińska Danuta, Kamińska Elżbieta, Karolewicz Halina, Karolewicz Dariusz, Kordek Dariusz, Kucharska Anna, Kubica Mariusz, Łuczak Wojciech, Marcinkowski Marek, Michalak Zyta, Mikołajczak Zbigniew, Ossentowski Piotr, Piecuch Mirosława, Piętak Artur, Ratajczak Jarosław, Ratajczak Piotr, Sieja Grażyna, Sielski Czesław, Tatarka Małgorzata, Wojtkowiak Henryk

klasa VIII c 
wych. Janina Janowska

Busz Karol, Celka Violetta, Grabias Katarzyna, Glura Lidia, Hamrol Sławomir, Jędrkowiak Jolanta, Kasperkowiak Piotr, Kąkolewicz Arleta, Kędziora Jolanta, Klupś Ewa, Kończak Jarosław, Kopaszewski Rafał, Leśniarek Dorota, Macedoński Jarosław, Maćkowiak Agnieszka, Moder Arleta, Praczyk Izabela, Stachowiak Ewa, Stępień Edyta, Strzelec Dorota, Szułczyński Grzegorz, Tatarka Karol, Tomaszewski Janusz, Tomaszewski Przemysław, Tomczak Bogdan, Wdziekońska Beata, Wolny Zbigniew, Zagata Piotr, Ziemliński Dariusz

Rok szkolny 1983/1984

klasa VIII a 
wych. Kazimiera Marciniak

Baran Mariusz, Borowczyk Zbigniew, Borowska Katarzyna, Celka Katarzyna, Cichowski Witold, Dzikowska Mirosława, Fiebig Arkadiusz, Gocki Robert, Katarzyński Gerard, Kolendowicz Renata, Kopieć Robert, Maciejczak Marzena, Mehr Izabella, Paszkier Katarzyna, Sikora Katarzyna, Mendyka Piotr, Skorupski Grzegorz, Szuman Eugeniusz, Szymczak Jacek, Witczak Iwona, Wolsztyniak Włodzimierz, Wojciechowska Ewa, Woźnica Hanna, Wujek Dariusz, Ziemska Lucyna

klasa VIII b 
wych. Felicja Golniewicz

Andrzejewska Danuta, Banaszak Agnieszka, Biderman Mariola, Dojcz Hanna, Dymka Robert, Jakubiak Józef, Jędryczka Irena, Klonowska Justyna, Konieczna Katarzyna, Lesiecki Jacek, Łaszkowski Sławomir, Maćkowiak Marek, Majchrzak Justyna, Mike Przemysław, Mikołajczak Szymon, Niedźwiedzińska Beata, Palczewski Przemysław, Piotrowski Tomasz, Rachel Anna, Radojewska Renata, Smektała Henryk, Sobkowiak Lucyna, Stefaniak Elżbieta, Szczepaniak Rafał, Szymanowski Adam, Teodorczyk Magdalena, Zawieja Marek

klasa VIII c 
wych. Hanna Turkowska

Andrzejewski Arkadiusz, Baran Arleta, Cichowska Danuta, Drożniewicz Mariusz, Dutkiewicz Włodzimierz, Gembiak Przemysław, Gola Janusz, Gołembska Małgorzata, Grajewski Radosław, Grzempowska Katarzyna, Gubański Ryszard, Hoffman Dariusz, Karolewicz Jolanta, Kosmalska Aldona, Koszykowska Agata, Kubiak Bogumiła, Łukaszewska Ewa, Majchrzak Wojciech, Nowacka Izabela, Olejniczak Danuta, Pietrzyk Halina, Pietrzyk Mariusz, Rolnik Mariusz, Tarnowska Beata, Wojciechowski Krzysztof, Woźniak Karol, Zielichowski Paweł, Ziemlińska Ewa

klasa VIII d 
wych. Małgorzata Giermaziak

Antkowiak Violetta, Danielczak Dariusz, Gazda Justyna, Gendera Dariusz, Gogół Urszula, Jankowiak Ewa, Kaczmarek Elżbieta, Kamińska Beata, Kaźmierczak Beata, Knapp Dariusz, Konieczny Sebastian, Kubica Tomasz, Kusz Barbara, Marcinkowski Michał, Norkiewicz Danuta, Nowak Paulina, Pierzchlewicz Elżbieta, Słomianny Tomasz, Sowiński Jacek Szafraniak Barbara, Szwedek Donata, Urbaniak Renata

Rok szkolny 1984/1985

klasa VIII a 
wych. Maria Szczepaniak

Chudy Robert, Cudziak Jolanta, Dunal Lidia, Fiebig Jarosław, Gołembska Anna, Grzelka Zuzanna, Karólak Anna, Kaźmierczak Zyta, Kopaszewski Zbigniew, Kordus Beata, Kowalewski Krzysztof, Krawiec Magdalena, Matuszak Izabela, Nowicka Sabina, Olejniczak Małgorzata, Pilońska Beata, Sowińska Agnieszka, Szulec Dauta, Teichert Wojciech, Tokarski Maciej, Tomczak Ewa, Urbaniak Jerzy, Wajszczak Katarzyna, Wdziekoński Marek

klasa VIII b 
wych. Alina Adamczak

Adamczak Katarzyna, Andrzejczak Justyna, Buliński Tarzycjusz, Habicht Tomasz, Karolewicz Marzena, Karólak Bogumiła, Kaźmierczak Marzena, Kopczyński Jacek, Koszyk Anna, Krauze Maciej, Kudełka Wojciech, Maciejewski Andrzej, Matuszak Anna, Mikłaszewicz Iwona, Mrozkowiak Paweł, Olszowa Magdalena, Piechocka Paulina, Polaszek Sabina, Radojewski Piotr, Skowrońska Iwona, Świstek Grzegorz, Werwiński Tomasz, Wojtkowiak Edyta, Woźniak Agnieszka, Zbieralski Robert, Zielichowski Marek

klasa VIII c 
wych. Janina Walczak

Bulińska Krystyna, Chuda Beata, Dworecka Justyna, Frączek Katarzyna, Karkosz Dorota, Kaźmierczak Arkadiusz, Konura Paulina, Kosmalska Monika, Krystkowiak Rafał, Kuc Honorata, Lesiecki Jarosław, Łukaszewska Marzena, Mikłaszewicz Karol, Mikołajczak Zbigniew, Nowak Leszek, Nowak Maciej, Osicka Marzena, Poprawa Mariusz, Ratajczak Paweł, Rolnik Jacek, Skoracki Krzysztof, Sobkowiak Aneta, Szczeblewska Jolanta, Szczęsny Marek, Trybuś Andrzej, Turbański Witold, Walczak Beata, Wojtkowiak Iwona, Wróblewska Joanna, Wrzeszczyńska Elżbieta

klasa VIII d 
wych. Ewa Nawrocka

Balczyńska Elwira, Biernat Barbara, Celka Mariusz, Danek Agnieszka, Hamrol Grzegorz, Jankowiak Tomasz, Kapała Katarzyna, Kobus Iwona, Kucharska Lilla, Lewandowicz Bogdan, Listwoń Ewa, Maćkowiak Arkadiusz, Michalska Maria, Nowak Sylwia, Piotrowiak Hieronim, Prętkowska Agnieszka, Ratajczak Bożena, Rogala Krzysztof, Rozowra Michał, Szpunar Ryszard, Wagner Katarzyna, Wojciechowska Marlena, Wolny Rafał, Wybicki Łukasz, Ziółek Sławomir, Żmuda Kinga 

Rok szkolny 1985/1986

klasa VIII a 
wych. Teresa Turzańska

Andrzejewska Katarzyna, Antkowiak Mirosław, Bartkowiak Rafał, Bartz Mariusz, Biderman Barbara, Cendlak Maciej, Chuda Barbara, Fiebig Dariusz, Fiebig Ewa, Gendera Sławomir, Gościniak Elwira, Idkowiak Robert, Jakubiak Antoni, Jańczak Agata, Kaczmarek Dariusz, Karolewicz Jan, Kaźmierczak Roman, Kołak Anna, Krawczuk Beata, Kwinta Wojciech, Latos Ewa, Mikołajczak Dorota, Prywer Andrzej, Skowrońska Ewa, Stępień Dominik, Tomaszewski Tomasz, Wojciechowska Dorota, Wojciechowski Marek, Wolny Jerzy, Woźnica Katarzyna, Zagata Bogusław, Zasada Sławomir, Zawieja Wojciech

klasa VIII b 
wych. Danuta Kusz

Banaszak Rafał, Gola Małgorzata, Grodzki Mikołaj, Idkowiak Katarzyna, Jankowska Anna, Jankowska Małgorzata, Jędrkowiak Joanna, Kapała Bernadeta, Kordus Hanna, Kurosińska Justyna, Michalak Mariusz, Mikołajczak Dariusz, Mikołajczak Jacek, Mikstacki Mariusz, Nowacki Mariusz, Pacek Zbigniew, Picz Jerzy, Pietrula Maciej, Porzucek Piotr, Serafin Andrzej, Sikora Kornelia, Smektała Agnieszka, Talaga Włodzimierz, Szymczak Piotr, Wencel Anna, Woźniak Jarosław, Wrzeszczyński Krzysztof, Żarnowski Robert

klasa VIII c 
wych. Joanna Niedźwiedzińska

Adamczak Piotr, Adamski Karol, Biernat Maciej, Chorała Marzena, Chwastyniak Artur, Dratwiak Magdalena, Gembiak Lidia, Grabias Grażyna, Guban Hanna, Jackowiak Maciej, Jankowska Anna, Janicki Sebastian, Kaniewska Aneta, Kasperkowiak Justyna, Katarzyński Marek, Kubica Waldemar, Kusz Alicja, Nowak Aneta, Nowak Paweł, Peda Maciej, Pietrzyk Marzena, Piotrowiak Piotr, Rogasik Waldemar, Rolnik Jarosław, Serek Karol, Snela Hanna, Szymczak Marzena, Wilińska Małgorzata, Zając Iwona, Zaremba Piotr

Rok  szkolny 1986/1987

klasa VIII a 
wych. Paweł Hübner

Andrzejewski Tomasz, Baś Danuta, Dratwiak Justyna, Gendera Grzegorz, Grześkowiak Bogdan, Hansz Beata, Jankowiak Kornelia, Józefiak Robert, Karkosz Tomasz, Karólak Krzysztof, Koszyk Adam, Marcinkowski Mikołaj, Macedońska Renata, Kurosińska Mirosława, Michalak Grzegorz, Nowacki Arkadiusz, Radczyk Agata, Słomianny Maciej, Stężycki Marek, Sworowska Patrycja, Szczeblewski Dariusz, Szczepaniak Izabela, Waleński Piotr, Wiśniewska Czesława, Wojtkowiak Maciej, Wojtkowiak Rafał, Wolna Agnieszka, Zielichowski Zbigniew

klasa VIII b 
wych. Andrzej Pawlicki

Błasek Justyna, Baran Alina, Baran Jolanta, Bartz Wiesław, Furmanek Ewa, Gardyś Piotr, Górajewski Szymon, Jakubowska Grażyna, Jakuszkowiak Tomasz, Kanikowska Dominika, Kaźmierczak Adam, Konury Mariusz, Krupa Jacek, Krupa Mirosław, Kręgielczak Marlena, Kujawa Małgorzata, Łagodziński Mikołaj, Matyla Alicja, Michalski Andrzej, Polak Urszula, Rogala Artur, Rosa Magdalena, Smektała Tomasz, Sawicki Rafał, Stefanowska Izabela, Szymański Witold, Szymczak Alina, Żydlewicz Przemysław

klasa VIII c 
wych. Tadeusz Porzucek

Bielerzewska Aleksandra, Busz Karol, Chwistek Michał, Danek Małgorzata, Gabryszak Arleta, Grodzki Piotr, Jackowiak Mirosław, Jankowiak Agnieszka, Józefiak Hanna, Kamińska Anna, Kędziora Iwona, Kordus Lidia, Koszykowska Dorota, Kuciak Marek, Linkowski Przemysław, Maćkowiak Katarzyna, Maćkowiak Małgorzata, Majchrzak Poitr, Markowski Adam, Ossentowski Wojciech, Paszkier Miłosz, Pieprzyk Tomasz, Pietrula Małgorzata, Rolnik Tomasz, Sieja Robert, Skołozdrzych Bogusław, Staniaszek Marek, Świstek Lucjan, Trybuś Leszek, Wojtkowiak Justyna, Wolny Sławomir, Zagata Andrzej

Rok szkolny 1987/1988

klasa VIII a 
wych. Bożena Habicht

Baran Leszek, Chwastyniak Piotr, Dworniczak Leszek, Frąckowiak Romualda, Guban Marek, Jankowiak Bartłomiej, Jaraczewski Mariusz, Jeziorna Zuzanna, Kamińska Lidia, Kolendowicz Hanna, Kordus Aurelia, Listwoń Michał, Majewski Waldemar, Maćkowiak Andrzej, Maćkowiak Krzysztof, Niestrawski Jakub, Nowak Małgorzata, Olejniczak Renata, Piechocki Michał, Porzucek Waldemar, Przewoźny Ryszard, Ptak Tomasz, Rozwora Karol, Skowrońska Monika, Sobkowiak Jarosław, Szpunar Piotr, Tatarka Ryszard, Tomczak Mariusz, Walkowiak Izabela

klasa VIII b 
wych. Aniela Michalska

Beczkowiak Beata, Bugzel, Chudziński Dariusz, Cichocki Michał, Danek Maciej, Górajewska Maia, Grajewski Krzysztof, Grzempowski Piotr, Jernaś Dariusz, Kaczmarek Piotr, Kamiński Przemysław, Karolewicz Justyna, Kaźmierski Karol, Kędziora Waldemar, Kin Katarzyna, Latos Andrzej, Litkowski Witold, Maćkowiak Bogna, Matysiak Łukasz, Mehr Grzegorz, Nowański Krzysztof, Paluchiewicz Agnieszka, Paszkowiak Sylwia, Rosa Karolina, Teichert Marek, Urbaniak Dorota, Wejman Marzena, Ziemlińska Katarzyna

klasa VIII c 
wych. Maria Bulińska

Adamczak Maciej, Andrzejewska Edyta, Bińkowski Paweł, Bogusz Przemysław, Ciemniak Justyna,  Czwojdrak Roman, Dubiel Witold, Furman Bożena, Gawroński Tomasz, Habicht Barbara, Jakubowski Robert, Jankowiak Arleta, Józefiak Katarzyna, Kasztanowska Karina, Kasztanowska Sylwia, Klupś Mariusz, Kopczyńska Karolina, Kłopocka Renata, Majewska Maja, Matuszak Sylwia, Michalak Ewa, Mike Paulina, Muszyńska Aneta, Nowacki Janusz, Niedźwiedziński Paweł, Roszak Izabela, Skowronek Wojciech, Szczepaniak Michał, Szymańska Monika, Talaga Radosław, Walczak Katarzyna

Rok szkolny 1988/1989

klasa VIII a 
wych. Stefania Łaszkowska

Bryl Agata, Ciemniak Lidia, Frąszczak Łukasz, Giera Hanna, Janicka Monika, Janiszewski Marcin, Jankowski Łukasz, Karolewicz Bartosz, Karolewicz Bogumiła, Kasza Magdalena, Konieczny Łukasz, Kościelniak Dariusz, Kościelniak Monika, Krause Małgorzata, Krause Sławomir, Kucharska Inga, Kusik Piotr, Linkowski Sławomir, Majchrzak Paweł, Majewski Maciej, Paszkier Michał, Selwod Monika, Snela Magdalena, Szulec Małgorzata, Szwedek Małgorzata, Szymańska Anna, Tarnowska Sylwia, Waleński Wiesław, Wojciechowska Katarzyna, Wojciechowski Tomasz

klasa VIII b 
wych. Felicja Golniewicz

Antkowiak Robert, Danielczyk Agnieszka, Fiebig Bernadeta, Hoffmann Izabela, Joachimiak Witold, Józefiak Mariusz, Kapała Barbara, Kaźmierczak Honorata, Konury Piotr, Krauze Agnieszka, Latos Piotr, Królik Marek, Marcinkowski Tomasz, Mehr Tomasz, Michalak Karina, Michalska Małgorzata, Mike Danuta, Mucha Tomasz, Musielak Dominika, Nowacki Roman, Olejniczak Anna, Radczyk Monika, Skorzybót Anna, Walkowiak Emanuela, Woźniak Monika, Witczak Marzena, Wrzeszczyński Tomasz, Wrzeszczyński Sylwester

klasa VIII c 
wych. Małgorzata Giermaziak

Adamczak Jolanta, Biernacka Dorota, Danek Barbara, Dzikowski Andrzej, Grześkowiak Jacek, Hoffmann Tomasz, Jakubowski Tomasz, Jankowska Halina, Kaczmarek Adam, Kaczmarek Waldemar, Kaja Maciej, Kamiński Marek, Kierzek Elżbieta, Krzyżaniak Paulina, Nowacka Jolanta, Nowicki Karol, Pawlak Edyta, Pilarski Włodzimierz, Piloński Robert, Piotrowska Małgorzata, Polniak Piotr, Poznański Robert, Stróżyk Małgorzata, Wabińska Wioletta, Wajszczak Izabela, Wolny Bartłomiej, Wolny Tomasz, Wujek Paulina, Ziemlińska Izabela, Ziemlińska Maria

klasa VIII d 
wych. Kazimiera Marciniak

Adamski Robert, Andrzejewska Joanna, Banaszak Robert, Ceranka Tomasz, Cichowski Michał, Chwistek Tomasz, Dragan Paulina, Gościniak Konrad, Kaźmierczak Robert, Kończak Henryk, Matuszkowiak Hanna, Matyla Maciej, Misiak Witold, Mocek Marlena, Mrowiński Wojciech, Naskręt Beata, Niestrawska Katarzyna, Pawlicka Marta, Pawłowska Paulina, Piotrowiak Katarzyna, Poświatowska Monika, Prętkowski Przemysław, Przybylak Ireneusz, Ratajczak Ilona, Sikora Monika, Sikora Radosław, Skiba Tomasz, Staszewska Barbara, Śniegocki Wiesław

klasa VIII e 
wych. Dorota Robaszyńska

Antkowiak Barbara, Busz Renata, Czapulak Agata, Gruchowiak Katarzyna, Kmiecik Jarosław, Leśniarek Rafał, Majewska Mirosława, Michalska Monika, Nadolny Rafał, Nowak Sylwia, Pacek Karol, Piotrowski Ireneusz, Poszywała Mariola, Poznańska Honorata, Poznański Michał, Praczyk Sławomira, Skokowski Grzegorz, Sowiński Maciej, Stefaniak Aneta, Tymiński Waldemar, Wojciechowski Tomasz, Wojtkowiak Zbigniew, Wujek Andrzej

Rok szkolny 1989/1990

klasa VIII a 
wych. Teresa Grzeszkowiak

Adamczak Alicja, Adamczak Aneta, Biderman Agnieszka, Frąckowiak Albert, Gubańska Hanna, Jakubiak Adam, Kaczmarek Janusz, Karólak Marta, Kłopocka Paulina, Kosowicz Joanna, Krzyżaniak Katarzyna, Kucharska Agnieszka, Marcinkowski Mikołaj, Mikołajczak Marek, Mikstacki Krzysztof, Musielak Bogumiła, Pawłowski Piotr, Podjuk Dawid, Polewski Michał, Szymczak Dariusz, Świstek Matylda, Więckowska Agnieszka, Woźniak Lidia

klasa VIII b 
wych. Alina Adamczak

Bielerzewska Hanna, Bojdziński Karol, Celka Konrad, Chudy Jarosław, Ciszak Arkadiusz, Cyprian Tomasz, Dworniczak Jolanta, Idkowiak Paweł, Jakubowska Anna, Janiszewska Anita, Jankowiak Bernadeta, Jankowiak Michał, Jędrkowiak Agnieszka, Kaźmierczak Monika, Konieczna Paulina, Marszałek Marek, Matysiak Agnieszka, Nowak Dawid, Nowański Ryszard, Rzeźnik Katarzyna, Skrzypczak Sylwia, Sworowski Cyprian, Szczęsny Tomasz, Talaga Robert, Zaremba Katarzyna

klasa VIII c 
wych. Maria Szczepaniak

Borowiak Magdalena, Busz Artur, Eitner Krzysztof, Glura Aldona, Grzelka Michał, Grodzka Katarzyna, Hansz Magdalena, Kaczmarek Magdalena, Karolewicz Joanna, Kosowicz Robert, Królik Agnieszka, Kusz Małgorzata, Michalska Justyna, Mikołajczak Ewa, Mila Rafał, Paszkowiak Monika, Pietrzyk Robert, Piotrowski Robert, Radojewska Ewa, Skowronek Joanna, Staniaszek Monika, Szajbel Iwona, Szymankiewicz Dariusz, Wachowiak Jarosław, Waleńska Aneta, Walkowiak Teofil, Wajszczak Hanna

klasa VIII d 
wych. Teresa Bartkowiak

Bąk Lilianna, Horała Ełżbieta, Jędrzychowska Małgorzata, Kawalka Dariusz, Klepacka Dorota, Ksoń Andrzej, Kwaśniewski Hubert, Langner Małgorzata, Lenarczyk Michał, Łapawa Ryszard, Malutkiewicz Waldemar, Olejniczak Mariusz, Przybylski Stanisław, Rozwalka Agnieszka, Sikora Janusz, Siuda Karol, Smektała Krzysztof, Sobierajska Jolanta, Szczepaniak Maria, Woźnica Mariusz, Wujek Paweł

klasa VIII e 
wych. Janina Lesiecka

Bartoszewska Beata, Brylczak Jarosław, Burzyński Tomasz, Duda Marzena, Jeniec Sławomir, Kędziora Beata, Kubacki Dariusz, Kubiak Robert, Maćkowiak Marcin, Majewski Arkadiusz, Niedźwiedziński Marek, Peśla Robert, Polaszek Bogusława, Poznańska Lidia, Przybył Waldemar, Sternal Jarosław, Sulecka Wioletta, Szymczak Monika, Twardowski Piotr, Witkowska Renata, Włodarczyk Tomasz

Rok szkolny 1990/1991

klasa VIII a 
wych. Danuta Kusz

Bartz Tomasz, Burdajewicz Bernadetta, Dubiel Krzysztof, Fiebig Justyna, Gołembska Agnieszka, Gołembska Barbara, Gronek Piotr, Ignaszewska Marzena, Jankowski Tomasz, Kaźmierczak Edyta, Kaźmierczak Piotr, Kłopocki Tomasz, Maszyna Karina, Matuszak Waldemar, Migas Ewa, Mroczyk Monika, Nowakowski Mikołaj, Osiewicz Marek, Pożegowiak Izabela, Ratajczak Joanna, Ratajczak Monika, Ratajczak Wojciech, Rzeźnik Tomasz, Sarbinowski Sławomir, Selwod Tomasz, Szaefer Aleksandra, Szczepaniak Dominik, Szumińska Beata, Szymczak Sławomir, Walkowiak Tomasz, Wawrzynowicz Marcin, Wdziekońska Jolanta, Żarnowska Kinga

klasa VIII b 
wych. Teresa Turzańska

Cichowska Monika, Ciemniak Olga, Czub Krystian, Daszyński Paweł, Jakubowska Małgorzata, Janiszewski Michał, Jankowska Beata, Juskowiak Maja, Kaczmarek Honorata, Kaczmarek Przemysław, Lenarczyk Marta, Matuszkiewicz Małgorzata, Naskręt Wojciech, Nowak Hanna, Palczewska Dagmara, Pawlak Rafał, Ratajczak Joanna, Rosa Szymon, Rozwalka Piotr, Sarbinowska Alicja, Sierżant Karol, Sobkowiak Julita, Sołytsiak Bernadeta, Ślachetka Artur, Trąbka Sebastian, Twardowski Dawid, Wojtecki Tomasz, Wróblewska Marta, Wujek Elżbieta, Zbieralska Ewa  

klasa VIII c 
wych. Janina Lesiecka

Antoniewicz Witold, Bartkowiak Daniela, Bielak Magdalena, Binkowska Luiza, Binięda Regimigiusz, Borowczyk Elżbieta, Cebulska Monika, Cyprian Małgorzata, Dojcz Katarzyna, Dudek Dagmara, Grześkowiak Maciej, Grześkowiak Mariusz, Hoska Damian, Kaczmarek Ryszard, Kamińska Barbara, Kaniewski Piotr, Kanikowski Krzysztof, Kończak Krzysztof, Michalak Danuta, Michalak Monika, Mikłaszewicz Ewa, Moder Marek, Otto Jarosław, Poznański Marek, Rogowicz Radosław, Skorczak Sebastian, Szperlik Ewa, Tomczak Katarzyna, Twardowski Tomasz

klasa VIII d 
wych. Wanda Tyrzyk

Adamczak Małgorzata, Andrzejewski Rafał, Bryl Grzegorz, Dworczak Beata, Gogół Anna, Hojna Danuta, Kaczmarek Jarosław, Karolewicz Monika, Konieczna Alina, Leśniak Agnieszka, Ławecka Monika, Łukaszewski Michał, Maćkowiak Daniel, Mocek Małgorzata, Naskręt Adam, Olszewski Piotr, Przybylak Agnieszka, Puślednik Jolanta, Radojewski Rafał, Skorzybót Konrad, Szczepaniak Damian, Szczepaniak Sebastian, Uzarski Sławomir, Walkowiak Agata, Wawrzyniak Dominik, Wawrzyniak Maria, Wojciechowska Agnieszka, Wojtkowiak Leszek, Wujek Katarzyna

Rok szkolny 1991/1992

klasa VIII a 
wych. Maria Wasielewska

Adamczak Patrycja, Bugzel Karolina, Dudek Agnieszka, Frąszczak Maria, Gościniak Justyna, Grzelka Łukasz, Grzempowski Paweł, Grześkowiak Ksenia, Janiszewska Magdalena, Jasińska Małgorzata, Jerzyk Agnieszka, Kierzek Robert, Krzyżaniak Anna, Majewska Joanna, Matuszak Małgorzata, Mroczyk Beata, Mucha Agnieszka, Olejnik Iwona, Pawlak Beata, Poświatowski Artur, Ratajczak Marcin, Rogasik Monika, Szajbel Krzysztof, Talarczyk Katarzyna, Tyrzyk Jarosław, Wawrzyniak Jarosław

klasa VIII b 
wych. Maria Wasielewska

Adamek Sławomir, Andrzejewska Patrycja, Biernacki Witold, Bojdzińska Magdalena, Brylczak Wojciech, Czembrowska Sylwia, Dutkiewicz Hanna, Frączek Mikołaj, Grylewicz Magdalena, Hertig Ewelina, Jaraczewska Magdalena, Jernaś Małgorzata, Kaniewska Agnieszka. Kubiak Małgorzata, Leśniarek Tomasz, Musielak Małgorzata, Neumann Agnieszka, Pelec Ewa, Polaszek Kinga, Ratajczak Sławomir, Sobieraj Agnieszka, Szymoniak Agnieszka, Tatarka Julita, Wdowczyk Elżbieta, Wielińska Magdalena, Wilińska Aleksandra, Wojtkowiak Julita, Wyzujak Agnieszka

klasa VIII c 
wych. Andrzej Pawlicki

Chudy Michał, Chudzińska Beata, Dzikowski Adam, Fiebich Zbigniew, Furmanek Agata, Domaniecki Sławomir, Gościańska Ewelina, Grodzka Aneta, Gronek Marzena, Henzel Izabela, Kaczmarek Agnieszka, Konarska Karina, Konarski Artur, Kosowicz Cezary, Lamel Magdalena, Mendyka Bartosz, Mroczek Monika, Murawski Tomasz, Nawrocka Aneta, Poprawa Justyna, Puślednik Ewelina, Sobkowiak Łukasz, Stróżyk Paweł, Tyll Monika, Urbaniak Aleksandra, Wabińska Katarzyna, Wajszczak Monika, Wojtkowiak Donata

klasa VIII d 
wych. Paweł Hübner

Andrzejewska Magdalena, Andrzejewski Leszek, Andrzejewski Maciej, Baszyński Robert, Czwojdrak Jacek, Fiebig Konrad, Gubański Mirosław, Józefiak Michał, Kaczmarek Mikołaj, Korpik Łukasz, Kucharska Iwona, Kwapińska Adriana, Ludian Konrad, Maćkowiak Łukasz, Mrozkowiak Wiesław, Orłowska Aldona, Paszkier Karina, Podjuk Juliusz, Prywer Krzysztof, Walczak Magdalena, Waleńska Kamila, Wojciechowska Magdalena, Wojciechowska Małgorzata

Rok szkolny 1992/1993

klasa VIII a 
wych. Andrzej Pawlicki

Adamczak Małgorzata, Andersz Agata, Bartkowiak Rafał, Chlebowski Mariusz, Frąckowiak Karolina, Jasińska Agnieszka, Kaczmarek Lucyna, Kamiński Roman, Kaniewska Katarzyna, Koplin Monika, Korcz Paulina, Marcinkowski Karol, Marczewska Hanna, Olejniczak Magdalena, Pietrowska Monika, Prętkowska Magdalena, Prokop Robert, Rączka Katarzyna, Sikorska Marta, Sołtysiak Monika, Stamierowski Sławomir, Stróżyk Włodzimierz, Tyrzyk Barbara, Walkowski Michał, Wojtkowiak Hanna, Zagata Karol  

klasa VIII b 
wych. Maria Bulińska

Burdajewicz Magdalena, Ciszak Donata, Czwojdrak Łukasz, Domaradzka Katarzyna, Gorwa Piotr, Goszczyńska Karolina, Grajczak Romana, Grodzki Sebastian, Hajnsz Mikołaj, Hoffmann Łukasz, Jakubiak Wiesław, Karólak Piotr, Kłopocki Jarosław, Kołodziejczak Andrzej, Kordus Katarzyna, Kordus Robert, Leśniak Konrad, Michalak Alicja, Musielak Maciej, Niedźwiedziński Łukasz, Nowacki Tomasz, Nowak Katarzyna, Pilońska Monika, Ptak Arkadiusz, Stachowiak Karolina, Syty Sebastian, Szpak Krzysztof, Szwedek Iwona, Wojtkowiak Adriana, Wojtkowiak Monika    

klasa VIII c 
wych. Marek Wójta

Andrzejewski Adrian, Borowiak Maciej, Dopierała Joanna, Dudek Mariusz, Hertig Artur, Kaczmarek Małgorzata, Kaczmarek Katarzyna, Kędziora Anna, Kochman Emanuela, Krawiec Tomasz, Kręciołek Beata, Lewczyk Marcin, Lisiecki Przemysław, Michalski Maciej, Nowacka Karolina, Nowak Adam, Paszkier Marcin, Piotrowska Elżbieta, Piotrowski Mirosław, Pożegowiak Dorota, Przybyłka Iwona, Śniegocka Magdalena, Tomczak Ewa, Twardowski Radosław, Wawrzynowicz Dominika, Zalewski Piotr

klasa VIII d 
wych. Izabela Adamczak

Andrzejczak Krzysztof, Antkowiak Agnieszka, Binkowska Julia, Biskupski Tomasz, Bogusz Krzysztof, Dudkowiak Robert, Goliński Rafał, Janiszewski Dariusz, Jasińska Jolanta, Kaczmarek Katarzyna, Krupa Klaudia, Lachmann Maciej, Lenarczyk Paulina, Małyszek Krzysztof, Marcinkowska Agnieszka, Michalski Krzysztof, Pakosz Danuta, Pernak Przemysław, Selwod Wojciech, Sobkowiak Waldemar, Twardowska Beata, Uzarski Maciej, Wawrzyniak Szymon, Wawrzynowicz Monika, Wojtecki Robert

klasa VIII e  wych. Ewa Nawrocka

Bryl Mariusz, Celka Rafał, Ciemniak Monika, Drożniewicz Mariola, Jakubowski Rafał, Karolewicz Lucyna, Kaźmierczak Sebastian, Maćkowiak Hanna, Majewski Michał, Mikosz Sławomir, Orłowska Małgorzata, Pawlicka Tamara, Piotrowski Sławomir, Poznański Mariusz, Regulski Roman, Smektała Małgorzata, Stefaniak Agnieszka, Walczak Dariusz, Wojciechowski Tomasz

Rok szkolny 1993/1994

klasa VIII a 
wych. Felicja Golniewicz

Andrzejewska Barbara, Adamczak Aneta, Budasz Mikołaj, Ciszewski Robert, Cichocki Bartłomiej, Eitner Łukasz, Dojcz Łukasz, Hojny Radosław, Kaźmierczak Magdalena, Krawiec Sebastian, Kubiak Michał, Karolewicz Katarzyna, Litkowska Magdalena, Marciniak Agata, Markowiak Magdalena, Majchrzak Marcin, Marczewska Katarzyna, Nawrot Łukasz, Nowak Magdalena, Pasieracki Patryk, Paszkowska Joanna, Pawlak Maciej, Ratajczak Maciej, Szaefer Adam, Szwedek Karol, Trąbka Tomasz, Tyrakowska Magdalena, Tyrakowski Mateusz, Wolna Sylwia, Zielińska Anna

klasa VIII b 
wych. Kazimiera Marciniak

Andrzejczak Marek, Bulińska Agnieszka, Biernacki Waldemar, Binkowski Tobiasz, Czerwiński Michał, Dobrucka Katarzyna, Fiebich Gabriela, Gogół Krzysztof, Gorwa Krzysztof, Grzeszkowiak Anna, Janiszewska Marzena, Jędrowiak Krzysztof, Kaczmarek Joanna, Kaczmarek Kamila, Kamiński Przemysław, Kasperski Karol, Kołodziej Justyna, Kopieć Katarzyna, Kordus Marta, Konieczny Piotr, Kulak Ewa, Lamel Łukasz, Linkowska Tatiana, Nowak Marcin, Pawlak Piotr, Sarbinowski Patryk, Sellmann Marta, Stelmaszczyk Katarzyna, Wabińska Paulina, Zasada Przemysława

klasa VIII c 
wych. Beata Kasprzak

Adamczak Paweł, Berdychowski Tomasz, Borowska Agnieszka, Bryl Piotr, Chlebowska Agnieszka, Ciesielski Przemysław, Ciszewski Mariusz, Danielczak Ewa, Dolatowski Sebastian, Dudkowiak Izabella, Gościniak Grzegorz, Gronek Małgorzata, Kasza Agnieszka, Kościelniak Katarzyna, Łaszkowska Hanna, Malińska Katarzyna, Musielak Damian, Nowak Marcin, Palica Krystian, Piotrowiak Monika, Prętkowska Anna, Ratajczak Agnieszka, Seiffert Agnieszka, Urbaniak Aneta, Urbaniak Arkadiusz, Walkowiak Monika, Węglarz Radosław, Wielińska Katarzyna, Wojtecka Małgorzata

klasa VIII d 
wych. Aleksandra Budych

Andrzejewska Renata, Bogusz Krzysztof, Celka Agnieszka, Ciszak Mariusz, Chudzińska Anna, Duszak Ryszard, Glapka Małgorzata, Goliński Marek, Jernaś Marcin, Kędzia Aldona, Kędzia Maciej, Kurczewski Zbigniew, Kuc Barbara, Łagoda Dariusz, Naskręt Monika, Pawłowski Konrad, Pietrowski Łukasz, Stefaniak Jacek, Skorczak Adrian, Teichert Elżbieta, Talarczyk Marcin, Wojciechowska Joanna, Wyzuj Marcin

klasa VIII e 
wych. Joanna Niedźwiedzińska

Antosik Krystian, Błaszyk Rafał, Gbiorczyk Radosław, Frąckowiak Daniel, Kwaśniewska Katarzyna, Karczyński Marcin, Ludwiczak Sylwia, Łapawa Krzysztof, Marczewski Mariusz, Marcinkowski Krzysztof, Matuszyk Lucyna, Mendel Robert, Puślecka Kamila, Rybińska Sławomira, Szczepaniak Mariusz, Tyll Katarzyna, Walkowiak Paweł, Więckowski Radosław

Rok szkolny 1994/1995

klasa VIII a 
wych. Kazimiera Marciniak

Adamczak Aleksandra, Andrzejczak Patryk, Czerwińska Agnieszka, Czwojdrak Olimpia, Dzik Tomasz, Flak Ewa, Górski Dawid, Grodzki Krystian, Hajnsz Magdalena, Jankowiak Agnieszka, Kaczmarek Agata, Kopieć Violetta, Mroczyk Janusz, Naskrent Rafał, Nowak Konrad, Nowicka Marta, Olejniczak Jarosław, Palica Joanna, Piszczelak Magdalena, Sadzki Paweł, Siama Piotr, Sobkowiak Piotr, Szymczak Arkadiusz, Walkowska Joanna, Węglarz Tomasz, Zalewski Robert, Ziemska Marta

klasa VIII b 
wych. Alina Adamczak

Adamska Małgorzata, Bajer Krzysztof, Biernacki Łukasz, Gorwa Grzegorz, Goszczyńska Izabela, Grajczak Dagmara, Hertig Adrian, Ignaszewska Małgorzata, Jezierski Jakub, Krawiec Damian, Krystkowiak Katarzyna, Kuzia Karolina, Lachmann Sylwia, Marcyjaniak Ewa, Mnich Małgorzata, Mucha Michał, Nowak Anna, Pazoła Izabela, Rolnik Joanna, Sierżant Jakub, Sobczak Szymon, Sołtysiak Romualda, Szwedek Maciej, Świtalski Daniel, Tarnowska Natalia, Tomczak Jakub, Wawrzyniak Radosław, Wojciechowska Sylwia, Wojtkowiak Mariusz, Worwa Sebastian

klasa VIII c 
wych. Magdalena Maćkowiak

Andersz Karolina, Andrzejak Krzysztof, Andrzejczak Magdalena, Bąk Michał, Beczkowiak Magdalena, Dobrucka Barbara, Dzikowski Łukasz, Grześkowiak Marta, Held Anna, Jernaś Michał, Kaliszan Magdalena, Kamińska Barbara, Korcz Krzysztof, Ławecki Damian, Maćkowska Małgorzata, Marciniak Gerard, Mądry Krzysztof, Moskwa Maja, Mrozek Dominika, Musielak Monika, Petrow Mariusz, Stachowiak Arkadiusz, Stróżyk Edyta, Szcześniak Lucyna, Tadys Łukasz, Wołodźko Bogusław, Woźniak Bartłomiej  

klasa VIII d 
wych. Krzysztof Perdon

Adamczak Marcin, Binięda Anna, Danek Mateusz, Gajewczyk Tomasz, Gościniak Hanna, Jankowiak Monika, Janowska Katarzyna, Kamińska Paweł, Kasprzak Karolina, Kasprzak Sebastian, Kordus Mariusz, Kwapińska Paulina, Małas Arkadiusz, Mila Iwona, Mucha Łukasz, Olejniczak Jolanta, Pawlak Mariusz, Pilarski Łukasz, Podyma Katarzyna, Tadel Arkadiusz, Wajszczak Dorota, Wawrzyniak Natalia, Wawrzyniak Sylwia, Wenderski Arkadiusz, Wiśniewski Łukasz, Woźnica Joanna

klasa VIII e 
wych. Maria Walkowiak

Andrzejewska Barbara, Baszyński Robert, Borowska Julia, Chwastyniak Karolina, Dajewski Marcin, Domachowski Krystian, Frąckowiak Beata, Gawrońska Agnieszka, Jankowska Sylwia, Jankowski Michał, Józefiak Karolina, Kłopocki Waldemar, Kłopocki Wiesław, Kosmalska Magdalena, Kręciołek Krzysztof, Kuc Hanna, Olejniczak Julia, Puślednik Sylwia, Rogowicz Patrycja, Sikora Ewa, Skrzypaczak Dariusz, Smektała Barbara, Wesołek Witold

klasa VIII f 
wych. Janina Lesiecka

Bartkowiak Mariusz, Biernat Emilia, Ginter Grzegorz, Gorwa Michał, Grodzki Michał, Idkowiak Mariusz, Jakuszkowiak Jarosław, Kieliszkowska Ewelina, Konura Sylwia, Kowalski Henryk, Olejniczak Elżbieta, Poszywała Łukasz, Puślecka Barbara, Sławiński Łukasz, Sporna Agnieszka, Sworowska Izabela, Wendzonka Magdalena, Wolniak Elżbieta, Zimliński Marcin

Rok szkolny 1995/1996

klasa VIII a 
wych. Renata Łuczak

Bulińska Magdalena, Danek Hanna, Danielczak Kinga, Dzik Ewa, Fechner Anna, Fiebich Sebastian, Fiebig Marek, Gorynia Marta, Gościańska Joanna, Gronek Adrian, Gwizdek Joanna, Kaczmarek Łukasz, Kaminiarz Jacek, Kołodziej Marzena, Kaźmierczak Marcin, Kaźmierczak Przemysław, Konarska Mariola, Konarski Michał, Konieczny Filip, Kostrzewska Anna, Krzyżostaniak Artur, Lachmann Robert, Muszyński Szymon, Pakosz Dominik, Stelmaszczyk Marta, Szperlik Katarzyna, Tyrakowska Anna, Wojtkowiak Piotr, Worwa Andrzej  

klasa VIII b 
wych. Wanda Tyrzyk

Bryl Katarzyna, Ciszak Błażej, Danielczak Anna, Forsztęga Joanna, Jankowiak Agata, Jasińska Monika, Kaczmarek Katarzyna, Kaj Monika, Kasperski Jakub, Markowska Anna, Niedźwiedziński Arkadiusz, Pietrzak Ewa, Poznański Artur, Prokop Joanna, Przybył Rafał, Ptak Łukasz, Ratajczak Anna, Sadowski Piotr, Sikora Przemysław, Spychaj Marta, Tarnowski Robert, Tomaszewska Magdalena, Tomczak Hanna, Węglarz Iwona, Zaborowska Iwona, Zając Małgorzata

klasa VIII c 
wych. Joanna Niedźwiedzińska

Adamczak Katarzyna, Adamek Wojciech, Bartkowiak Beata, Berger Krystian, Chudzińska Tatiana, Janowska Ewa, Janowska Iwona, Kaczmarek Bartosz, Katarzyński Piotr, Klapkarek Wojciech, Klauzińska Katarzyna, Kluczyk Joanna, Kołacki Adam, Krawiec Anna, Kubiak Bogumiła, Kwapińska Karolina, Lutyński Hubert, Mikisz Marta, Nawrot Karolina, Nowak Przemysław, Pawlak Barbara, Polaszek Rafał, Rajewska Agata, Skrzypczak Dominika, Smektała Barbara, Tomczak Małgorzata, Walkowiak Piotr, Wojciechowska Magdalena

klasa VIII d 
wych. Izabela Adamczak

Andrzejewska Katarzyna, Dajewski Mikołaj, Dolatowska Maria, Giernaś Aleksandra, Gulińska Joanna, Hertig Elwira, Jankowiak Tomasz, Kościelniak Ewa, Krawiec Marcin, Krupa Andrzej, Królik Małgorzata, Kuzia Zbigniew, Lewczyk Anna, Mendyka Karol, Miler Tomasz, Naskrent Joanna, Nowak Honorata, Paszkowiak Łukasz, Ptak Zbigniew, Rzeźnik Marcin, Skopińska Monika, Skopiński Dominik, Skowron Irena, Waleńska Karolina, Wyzuj Agnieszka

klasa VIII e 
wych. Elżbieta Palka

Dratwiński Mirosław, Eitner Michał, Grześkowiak Agnieszka, Gunia Marcin, Idkowiak Agnieszka, Idkowiak Marcin, Kepe Paweł, Kędzia Remigiusz, Krawiec Karolina, Łagoda Aleksandra, Mardas Marta, Mikołajczak Marcin, Pasieracki Mikołaj, Paszkier Waldemar, Radała Łukasz, Sadzki Piotr, Skrzypczak Michał, Sikora Krzysztof, Skołozdrzych Agnieszka, Smektała Paulina, Twardowski Sylwester, Twardowski Tomasz, Wawrzyniak Michał, Wolna Agnieszka

klasa VIII f 
wych. Paweł Hübner

Bachman Wojciech, Horała Paulina, Idaszek Stanisław, Jakrzewski Marcin, Juskowiak Tomasz, Kaczmarek Marcin, Kasiński Marek, Kolan Małgorzata, Kostuj Marcin, Laferski Paweł, Małecki Grzegorz, Mila Mariusz, Mucha Łukasz, Paszkier Piotr, Regulski Dominik, Rybak Mariusz, Sędziak Sylwia, Sowiński Ireneusz, Walkowiak Mariusz, Wojtaszyk Magdalena, Woźniak Jarosław, Zawieja Tomasz, Żalik Maciej 

Rok szkolny 1996/1997

klasa VIII a 
wych. Renata Zygmunt

Adamkiewicz Tomasz, Biernacki Arkadiusz, Drozdowski Marcin, Duda Izabela, Fechner Kinga, Grocki Marcin, Gubański Jarosław, Hoska Kinga, Jankowiak Marcin, Jankowski Rafał, Jerszyński Remigiusz, Kopeć Izabela, Kramarska Anna, Krawiec Marcin, Kuzia Joanna, Lisiecka Marta, Maćkowiak Monika, Marcyjaniak Agnieszka, Mostowy Michał, Nowicki Michał, Palica Patrycja, Podyma Tomasz, Ratajczak Bartłomiej, Sikora Karolina, Sobański Łukasz, Toczka Tomasz, Tyrzyk Anna, Węglarz Konrad, Wawrzyniak Robert, Wojciechowska Karolina

klasa VIII b 
wych. Paweł Hübner

Andrzejewska Anna, Andrzejewski Marcin, Barton Tomasz, Borowski Maciej, Berdychowski Paweł, Domaniecki Ireneusz, Dzikowska Sylwia, Gruchot Karolina, Grześkowiak Filip, Grześkowiak Violetta,  Górna Monika, Kamińska Ewa, Kołaczkowski Tomasz, Kozłowska Agata, Kręciołek Tomasz, Maćkowiak Paweł, Nowak Dariusz, Paszkowiak Monika, Pietrzak Tomasz, Pożegowiak Monika, Prywerek Przemysław, Sowińska Anita, Sowińska Ilona, Spychała Dawid, Wojciechowska Lidia, Zbieralski Tomasz

klasa VIII c 
wych. Małgorzata Makowska

Bieńkowski Szymon, Budasz Monika, Chuda Renata, Gościniak Robert, Grabarska Małgorzata, Held Piotr, Klauziński Bartosz, Kurczewska Magdalena, Kuśmierek Daria, Lutyńska Sylwia, Polak Anna, Polaszek Michał, Rączka Jakub, Szpak Ewa, Szymkowiak Małgorzata, Szymoniak Joanna, Tomczak Karol, Tomczak Rafał, Twardowska Danuta, Wiśniewski Marcin, Wojciechowski Piotr, Wosiński Bartosz, Zieliński Bartłomiej

klasa VIII d 
wych. Maria Wasielewska

Andrzejewska Dorota, Balczyński Marcin, Barton Daria, Bindrowski Artur, Binięda Katarzyna, Bryl Agnieszka, Bryl Marta, Fiebig Marta, Juskowiak Agnieszka, Kasztanowski Konrad, Krawiec Romana, Konura Anna, Kordus Michał, Krzyżyńska Marta, Łuczak Agnieszka, Majewski Łukasz, Nowacka Beata, Sowiński Mateusz, Stachowiak Jakub, Urbaniak Adrian, Wiznerowicz Anna, Wojciechowski Włodzimierz, Woźniak Maciej 

klasa VIII e 
wych. Małgorzata Galon

Baszyńska Agnieszka, Bidermann Bartłomiej, Dajewski Michał, Dorsz Jolanta, Flak Łukasz, Gabryelów Adam, Gano Ewelina, Gronek Beata, Gwizdek Bartosz, Ignasiak Joanna, Kaczmarek Łukasz, Kasperska Agnieszka, Kulak Jerzy, Mardas Dorota, Mądra Maria, Olbrecht Daria, Pasieracka Roksana, Polaszek Monika, Sadowska Joanna, Sobieraj Marcin, Szałata Katarzyna, Szymanowski Marcin, Wojtkowiak Krzysztof, Załoba Adam, Zaremba Michał

klasa VIII f 
wych. Maria Walkowiak

Andrzejewska Wioletta, Andrzejewski Marcin, Andrzejewski Sławomir, Baszyński Łukasz, Biskupska Izabela, Dratwińska Anna, Duda Roman, Gunia Mariusz, Glapka Barbara, Idkowiak Anna,  Korytowska Monika, Leszczyńska Mirosława, Macedoński Dominik, Majewski Wiesław, Prymas Edyta, Szymkowiak Małgorzata

Rok szkolny 1997/1998

klasa VIII a 
wych. Alina Adamczak

Adamczak Agnieszka, Andrzejewska Małgorzata, Brylczak Barbara, Chwastyniak Ilona, Ciesielska Agata, Danek Filip, Dzik Monika, Juskowiak Krzysztof, Kuczkowiak Marta, Lachmann Ewa, Łuczak Adam, Małyszek Aneta, Mucha Agata, Nowak Maciej, Olejnik Anna, Poduszyńska Marta, Paszkier Hanna, Radała Robert, Skorupka Agnieszka, Szczepaniak Jakub, Szymkiewicz Krzysztof, Tomczak Lidia, Tomczak Monika, Walczewska Magdalena, Welc Barbara, Wiernowolski Tomasz

klasa VIII b 
wych. Magdalena Maćkowiak

Dopierała Maciej, Dziubałka Maciej, Górkiewicz Tomasz, Hanus Arkadiusz, Hanus Mariusz, Kaczmarek Szymon, Krysicki Michał, Kubiak Marcin, Majchrzak Ewa, Mikosz Mariusz, Nowak Martyna, Palka Łukasz, Pernak Anna, Pernak Damian, Polak Izabela, Politowski Robert, Rogasik Karol, Skopińska Magdalena, Smektała Karolina, Spychała Marlena, Walkowiak Honorata, Wieczorek Hubert, Wojtecka Marzena, Walczak Anna, Zydlewicz Greta

klasa VIII c 
wych. Małgorzata Makowska

Biernat Hanna, Borowczyk Andrzej, Ciszak Marek, Grześkowiak Rafał, Jankowiak Anna, Jankowiak Jacek, Jasiński Michał, Karolczak Dawid, Kasperkowiak Mariusz, Łukaszewska Karolina, Macedońska Marta, Ptak Natalia, Ratajczak Małgorzata, Seiffert Krzysztof, Sowiński Marcin, Szcześniak Marta, Świdurska Marta, Tarnowski Dariusz, Tomaszewski Mariusz, Tyll Iwona, Walkowiak Magdalena, Węglarz Artur

klasa VIII d 
wych. Danuta Mieszkała

Andrzejczak Karol, Berger Klaudia, Bogusz Leszek, Duda Hanna, Gorwa Agnieszka, Górska Kinga, Kaczmarek Wojciech, Kąkolewicz Krzysztof, Klupczyński Maciej, Konieczna Anna, Kościelniak Tomasz, Krawiec Katarzyna, Krzyżostaniak Dawid, Majewski Maciej, Makowska Daria, Miler Łukasz, Pietrzak Magdalena, Pietrowska Katarzyna, Podyma Małgorzata, Pożegowiak Adrian, Sobkowiak Anna, Szeląg Joanna, Szymańska Agnieszka, Tadys Artur, Twardowski Rafał, Wagner Agnieszka, Wolny Hubert

klasa VIII e 
wych. Grzegorz Skorupski

Andersz Wiktor, Forsztęga Paulina, Frąckowiak Dominika, Gorynia Katarzyna, Grochowy Maciej, Grzeszkowiak Krzysztof, Janowska Anna, Janiszewski Marcin, Kluczyk Natalia, Koplin Wojciech, Kubiak Danuta, Marszałek Katarzyna, Osiewicz Marcin, Radwan Magdalena, Radwan Tomasz, Ryglowska Marta, Szałata Piotr, Szymański Michał, Tomczak Jolanta, Wojtkowiak Mariusz, Zagata Paweł

klasa VIII f 
wych. Jerzy Gaszek

Andrzejewski Michał, Baszyńska Marzena, Beczkowiak Radosław, Celka Arkadiusz, Danek Krzysztof, Domachowska Izabela, Fechner Sebastian, Furmanek Jacek, Grobelny Robert, Idkowiak Danuta, Juskowiak Izabela, Kłopocka Magdalena, Korytowski Michał, Kulczak Karolina, Majewski Marcin, Nawrocka Anna, Smektała Martyna, Tatarka Patryk

Rok szkolny 1998/1999

klasa VIII a 
wych. Rafał Sroka

Barton Marta, Byra Ewelina, Danek Julita, Danielczak Karolina, Flaczyk Marta, Gogół Małgorzata, Gościniak Ryszarda, Janiszewski Michał, Janiszewski Tomasz, Juskowiak Marta, Kamiński Piotr, Karolczak Monika, Karolewicz Anna, Kopieć Kinga, Maciejewska Katarzyna, Marciniak Lidia, Rusnak Marta, Seiffert Adam, Siekierkowski Jakub, Sikora Marcin, Świecki Mikołaj, Szcześniak Karolina, Tonder Marcin, Tuńska Honorata, Wasielewski Adam

klasa VIII b 
wych. Aleksandra Budych

Beczkowiak Natalia, Czerwińska Monika, Dolatowski Szymon, Danielczak Krzysztof, Grodzka Weronika, Grzelczak Agata, Hałupka Grzegorz, Juskowiak Piotr, Jeniec Estera, Kędziora Magdalena, Kosmalska Agnieszka, Konieczny Bartosz, Klemczak Katarzyna, Kaczmarek Arkadiusz, Leśniarek Joanna, Mendyka Joanna, Niewrzęda Hanna, Nowak Joanna, Paszkowiak Hanna, Pelczar Barbara, Powicka Anna, Szymańska Małgorzata, Sadzka Anna, Tyrakowska Katarzyna, Wdowczyk Marcin, Wojtkowiak Michał

klasa VIII c 
wych. Wanda Tyrzyk

Cieślak Michał, Dułacz Anna, Jakubowska Marzena, Kopeć Romana, Krzyżyńska Agnieszka, Kuzia Zdzisław, Maćkowiak Michał, Majchrzak Alicja, Marcinkowska Magdalena, Markowiak Rafał, Mikołajczak Jakub, Nadolny Przemysław, Olejniczak Marta, Petrow Ilona, Rajewska Aleksandra, Ratajczak Filip, Ratajczak Łukasz, Sellmann Maja, Skrzypczak Michał, Szymankiewicz Beata, Szymoniak Donata, Szymoniak Edyta, Ślachetka Sandra, Wagner Marta, Walczak Rafał, Wydłowska Anna, Zaremba Monika

klasa VIII d 
wych. Elżbieta Marciniak

Andersz Błażej, Andrzejczak Marek, Bidermann Aleksandra, Bidermann Adam, Bidermann Andrzej, Dolatowski Bogdan, Dzikowska Marta, Galusińska Monika, Gano Arkadiusz, Gunia Dawid, Jankowska Marta, Jańczak Leszek, Kordus Klaudia, Kubiak Anna, Mardas Olga, Neumann Katarzyna, Nowak Joanna, Nowak Katarzyna, Ptak Beata, Sowińska Natalia, Stochaj Honorata, Sworowski Rafał, Szymankiewicz Sebastian, Tanaś Artur, Wiśniewski Mariusz

klasa VIII e 
wych. Dorota Domagała

Bieńkowski Tomasz, Danielczak Anna, Danielczak Monika, Gródziński Marcin, Grześkowiak Małgorzata, Ignasiak Małgorzata, Jankowski Łukasz, Kaźmierski Jakub, Kochman Anna, Kończak Maciej, Kubiak Anna, Kujawa Karol, Ludwiczak Łukasz, Pawlak Izabela, Piotrowiak Natalia, Polak Ewa, Szymański Szymon, Tarnowska Agata, Wabiński Łukasz, Wawrzyniak Karol, Wiznerowicz Dominika, Woźnica Katarzyna, Zasadziński Bartosz  

klasa VIII f 
wych. Beata Kasprzak

Andrzejewska Ewa, Bajerski Maciej, Chudy Artur, Dereszewicz Adrianna, Forszpaniak Emilia, Kaczmarek Katarzyna, Kaczmarek Michał, Kaczmarek Żaneta, Kasprzak Łukasz, Kowalewski Karol, Muszyński Paweł, Norman Jakub, Nowaczyk Łukasz, Obroślak Mariusz, Prętkowska Izabela, Rodzoch Artur, Skrzypczak Łukasz, Skrzypczak Łukasz, Sellmann Patrycja, Tomczak Tomasz, Wawrzyniak Alicja, Wojciechowska Sylwia, Woźnica Magdalena

klasa VIII g 
wych. Grzegorz Skorupski

Baszyńska Aneta, Biderman Bogumiła, Bugzel Sławomir, Domaniecki Dominik, Glapka Grzegorz, Jerzyk Marcin, Juskowiak Przemysław, Kulczak Małgorzata, Naskrent Maciej, Paszkowski Piotr, Poznańska Ilona, Prymas Robert, Regulski Jacek, Smektała Łukasz, Smektała Marcelina, Sobczak Krzysztof, Talarczyk Arkadiusz

klasa VI a 
wych. Paweł Hübner

Adamkiewicz Julian, Andrzejewski Damian, Dopierała Joanna, Dzikowska Natalia, Glinkowska Agata, Glinkowska Agnieszka, Górkiewicz Przemysław, Grodzka Małgorzata, Hoffmann Piotr, Janiszewski Adrian, Jercha Sebastian, Karolewicz Arkadiusz, Karolewicz Krzysztof, Kędzia Katarzyna, Kubala Łukasz, Maleszka Kamil, Mioduszewska Violetta, Nowak Kinga, Olejniczak Radosław, Pilarska Anna, Rączka Luiza, Spychaj Robert, Szymankiewicz Dariusz, Tokarski Michał, Tonder Anna, Tyrakowska Zuzanna, Węglarz Rafał, Wyrzykiewicz Krzysztof

klasa VI b 
wych. Elżbieta Palka

Antczak Adam, Balczyńska Natalia, Biderman Natalia, Bojański Łukasz, Brzeskot Łukasz, Czapula Edyta, Foksowicz Artur, Gierczyński Piotr, Glapiak Cezary, Jankowski Łukasz, Jędrkowiak Marcin, Kaczmarek Mikołaj, Kramarski Robert, Łagoda Krzysztof, Makowska Agnieszka, Malinowski Paweł, Matuszak Agnieszka, Mikłaszewicz Roman, Marczewska Anna, Olejniczak Łukasz, Pawłowska Barbara, Radwan Piotr, Syta Karolina, Wojciechowski Paweł, Wojdowski Tomasz, Worwa Anna, Woźnica Marcin

klasa VI c 
wych. Paulina Andrzejczak

Andrzejewska Joanna, Dolatowski Paweł, Furmanek Jakub, Giernaś Sławomir, Górny Michał, Jankowska Katarzyna, Jędrkowiak Izabela, Krysicka Hanna, Lisiecka Wiesława, Maćkowiak Weronika, Mardas Alina, Marzec Sławomir, Nowacka Monika, Polaszek Witold, Skopińska Weronika, Skrzypczak Robert, Skrzypczak Tomasz, Sowińska Magdalena, Stachowiak Agnieszka, Szcześniak Daria, Szcześniak Tobiasz, Szymkiewicz Martyna, Wawrzyniak Mateusz, Wojciechowska Angelika, Wojtaszyk Paulina, Woźniak Michał

klasa VI d 
wych. Renata Łuczak

Buczkowska Patrycja, Biderman Mateusz, Drozd Małgorzata, Fiebig Jakub, Góralski Krzysztof, Idkowiak Ewa, Idkowiak Krzysztof, Jankowiak Tomasz, Juska Natalia, Juskowiak Zbigniew, Kapała Monika, Maćkowiak Michał, Majewska Anna, Matuszak Monika, Mendyka Piotr, Muszyńska Daria, Muszyński Fryderyk, Niewrzęda Zofia, Piechocka Sandra, Sadzki Tomasz, Spychała Rafał, Stefaniak Anna, Szymanowska Katarzyna, Szymczak Edyta, Wachowska Izabela, Walczak Marta, Zaremba Magdalena, Zielińska Anna

Rok szkolny 1999/2000

klasa VIII a 
wych. Katarzyna Miedziarek

Amborski Tomasz, Banaszak Mikołaj, Biderman Magdalena, Biniaszak Adrian, Jankowiak Natalia, Jasiński Łukasz, Jernaś Paweł, Jędrowiak Piotr, Juskowiak Marlena, Juszczak Aleksandra, Kaczmarek Anna, Kmiotek Karolina, Kozłowska Beata, Lisiecki Mateusz, Łagoda Karol, Muszyński Tomasz, Płaczkiewicz Marta, Politowska Weronika, Sawicki Przemysław, Smektała Weronika, Walczak Marcin, Wołodźko Lidia   

klasa VIII b  
wych. Izabela Adamczak

Adamkiewicz Robert, Bartkowiak Anna, Domaniecki Tadeusz, Duszyńska Grażyna, Frąckowiak Joanna, Gubański Rafał, Janaszewski Janusz, Kaczmarek Monika, Konieczny Adam, Kubiak Marta, Kuśmierek Arkadiusz, Maćkowiak Piotr, Muszyńska Monika, Pietrzak Katarzyna, Przybył Andrzej, Rosik Witold, Ryglowski Włodzimierz, Skowrońska Patrycja, Szafranek Damian, Twardowski Tomasz, Tyrakowski Krzysztof, Wojtkowiak Anna, Wojtkowiak Sławomir

klasa VIII c 
wych. Beata Karpińska – Kasztelan

Andrzejewska Lena, Binkowski Łukasz, Borszewska Marta, Ciesielski Jakub, Gardzielewski Tomasz, Grześkowiak Paweł, Jagodzińska Anna, Kluczyk Wojciech, Kubiak Miachał, Mostowy Maciej, Nawrocka Monika, Osiewicz Jakub, Piszczelak Paulina, Rogowicz Kinga, Rutkiewicz Anna, Tórz Artur, Twardowski Arkadiusz, Tyrakowska Michalina, Walkowski Łukasz, Wawrzyniak Joanna, Wawrzyniak Marzena, Wojciechowska Barbara, Wojtkowiak Piotr, Woźnica Marzena, Wujczak Marcin

klasa VIII d 
wych. Anna Gogół

Borowski Daniel, Grześkowiak Żaneta, Guliński Dawid, Hoffmann Paulina, Kaczmarek Agniszka, Karkosz Mateusz, Kaźmierczak Karolina, Kordus Rafał, Kulczak Anna, Kusz Bartosz, Kwapińska Monika, Majewska Izabela, Mardas Piotr, Matuszak Paweł, Mikisz Szymon, Misiórny Witold, Mnich Aleksander, Olejniczak Krystian, Paszkowski Mateusz, Pasieracki Adrian, Pierecka Julita, Pierecka Maja, Stawarski Grzegorz, Tokarska Katarzyna, Urbaniak Michał

klasa VIII e 
wych. Magdalena Maćkowiak

Andrzejak Jakub, Berger Bartosz, Cichowski Łukasz, Ciesielska Maja, Glapiak Bartłomiej, Józefiak Julita, Karolczak Anna, Kaźmierski Michał, Kończak Rafał, Korytowski Łukasz, Marcinkowska Anna, Miedzińska Elżbieta, Olejnik Patryk, Poprawa Magdalena, Sierżant Michał, Sierżant Tomasz, Skorczak Natalia, Szymankiewicz Magdalena, Ślusarek Daniel, Wdziekońska Anna, Wojciechowska Kinga, Wolniewicz Łukasz

klasa VIII f 
wych. Maria Walkowiak

Adamek Paweł, Andrzejczak Paulina, Andrzejewska Kinga, Andrzejewski Dawid, Baszyński Bartłomiej, Buczkowska Marta, Dorsz Marcin, Dylak Agnieszka, Ganas Monika, Gronowski Marcin, Jakubowska Joanna, Janiszewska Marta, Jędryczka Andrzej, Kaczmarek Michał, Kautz Anna, Majewski Dariusz, Marcinkowska Anna, Matyla Anna, Pietraszewski Witold, Sokołowski Tomasz, Świecka Anna, Tęgi Maciej, Tomczak Jarosław, Ulatowska Elżbieta, Wabińska Marta, Węglewski Szymon, Wiśniewski Karol, Wosiński Jarosław

klasa VIII g 
wych. Danuta Czerwińska

Andrzejewska Agnieszka, Andrzejewski Marek, Andrzejewski Tomasz, Cichocki Marcin, Jaskierska Agnieszka, Kaniewski Wojciech, Krzyżyński Karol, Maszyna Roman, Pawłowski Mikołaj, Radajewska Monika, Siama Magdalena, Smektała Lucyna, Szymkowiak Sławomir, Wajszczak Hieronim, Wajszczak Krzysztof, Walkowiak Ryszard, Wujczak Mateusz

klasa VI a 
wych. Maria Wasielewska

Adamczak Iwona, Gardzielewska Izabela, Gierczyński Jakub, Gumienna Milena, Janaszewska Barbara, Jankowiak Łukasz, Jankowiak Tomasz, Jeniec Szymon, Kaczmarek Tomasz, Kasprowiak Monika, Klemczak Janusz, Kulczak Mateusz, Kusak Michał, Maćkowiak Mateusz, Mądra Barbara, Nowak Joanna, Olejniczak Zuzanna, Ossentowska Julia, Paszkowiak Adrian, Polniak Marcin, Powicki Paweł, Pytel Małgorzata, Sowiński Maciej, Szymańska Ewa, Urbaniak Agnieszka, Woźnica Marta, Wydłowska Aleksandra, Ziemlińska Natalia, Zygmunt Michał

klasa VI b 
wych. Małgorzata Pietrula

Adamczak Beata, Andrzejak Mikołaj, Biderman Marta, Chudy Adrian, Duda Wojciech, Frąckowiak Paulina, Galusiński Michał, Jakubowski Piotr, Kaczmarek Jakub, Karolczak Hanna, Kautz Ewa, Klonowska Karolina, Klupczyński Mateusz, Kołodziejczak Maria, Korytowska Natalia, Kuciak Bartosz, Maćkowiak Adrian, Marciniak Joanna, Nowicki Dominik, Olejniczak Maja, Olejniczak Natalia, Pietrzak Magdalena, Pinas Tomasz, Skrzypczak Dariusz, Strach Magdalena, Stróżyk Dariusz, Welc Michał, Wojciechowska Natalia, Woźnica Bartłomiej, Wyrzykiewicz Szymon

klasa VI c 
wych. Małgorzata Galon

Andrzejewski Norbert, Biernat Bartłomiej, Danielczak Artur, Domaniecka Magdalena, Dylak Anna, Hertig Amadeusz, Kaczmarek Grzegorz, Kaniewska Marta, Kaźmierczak Anna, Kędziora Łukasz, Kierps Damian, Kordus Magdalena, Królik Piotr, Kuczkowiak Marcin, Kwintkiewicz Ewa, Majewski Marcin, Matyla Katarzyna, Matyla Tomasz, Miedzińska Bogumiła, Nowak Łukasz, Paszkier Izabela, Podziemek Karol, Polak Joanna, Rączka Paulina, Stochaj Rafał, Szulczyński Mateusz, Wojtkowiak Robert, Wolny Adrian, Wiśniewska Katarzyna

klasa VI d 
wych. Renata Zygmunt

Adamek Adrian, Andrzejewski Arkadiusz, Biderman Jarosław, Domelewska Zuzanna, Fiebig Martyna, Grobelna Magdalena, Jagodzińska Lidia, Jagodzińska Magdlaena, Janiszewska Joanna, Karolewicz Adrian, Klapkarek Małgorzata, Kołacka Katarzyna, Kołacki Patryk, Krysicki Tadeusz, Kubiak Daniel, Kubiak Marcin, Kubica Kinga, Majewski Tobiasz, Marcinkowska Anita, Nawrocki Marcin, Radwan Aleksandra, Radwan Mateusz, Rogasik Michał, Skrzypczak Bartosz, Szymoniak Anita, Tatarka Jan, Tyrakowski Arkadiusz, Wiatrowska Joanna, Wojtaszyk Martyna, Wujczak Michalina

Rok szkolny 2000/2001

klasa VI a 
wych. Alina Adamczak

Andrzejewska Marietta, Andrzejewska Natalia, Biernat Łukasz, Chuda Magdalena, Czerwińska Joanna, Drapik Tomasz, Dolata Arkadiusz, Furman Jan, Kaczmarek Izabela, Kasperkowiak Bartosz, Kaźmierczak Krzysztof, Kukla Wojciech, Kulczak Piotr, Leśniak Agnieszka, Ludwiczak Magdalena, Małas Patryk, Nowacka Aleksandra, Palka Agnieszka, Radczyk Marta, Stanisławiak Alicja, Szymańska Agata, Szymański Krzysztof, Szymoniak Daniel, Szymoniak Hubert, Welc Alina, Wolniak Łukasz, Woźniak Marcin, Wujczak Joanna, Zasadzińska Agata

klasa VI b 
wych. Renata Łuczak

Andrzejewski Artur, Biderman Łukasz, Domelewski Marcin, Dopierała Stanisław, Drozd Katarzyna, Fajczyk Jarosław, Fornalik Adrian, Górkiewicz Adam, Gunia Karolina, Ignasiak Michał, Józefiak Artur, Juskowiak Martyna, Karolewicz Łukasz, Katarzyński Marcin, Kriger Sylwia, Maćkowiak Magdalena, Muszyńska Eliza, Pytel Izabela, Ratajczak Tomasz, Skorupka Karol, Sowiński Kamil, Wendzonka Paweł, Wojciechowska Kinga, Wujczak Jakub

klasa VI c 
wych. Małgorzata Makowska

Andrzejczak Marta, Bidermann Paulina, Biderman Łukasz, Brylczak Artur, Czapula Mirosław, Dojcz Maciej, Foksowicz Marcin, Galusiński Krzysztof, Gimienny Adrian, Kajczyk Sandra, Karaś Kinga, Kłopocka Katarzyna, Kozioł Rafał, Kryś Adam, Kuczkowiak Szymon, Nawrocki Krzysztof, Popek Przemysław, Stawarski Mateusz, Stasiłowska Paula, Tórz Bernadetta, Turzańska Iwona, Urbaniak Małgorzata, Wojtkowiak Rafał

klasa VI d 
wych. Danuta Mieszkała  

Adamczak Marek, Bidermann Magdalena, Danek Łukasz, Dudkowiak Ilona, Dutkiewicz Artur, Fechner Natalia, Grocka Karolina, Ignasiak Aleksandra, Janiszewska Daria, Jędrkowiak Tomasz, Juska Adam, Karolewicz Adam, Katarzyńska Agnieszka, Klemczak Agata, Kramarski Piotr, Kubica Robert, Kuźniak Mateusz, Łuczak Dariusz, Migdalski Dawid, Przybylak Barbara, Rutkiewicz Krzysztof, Skiba Ewa, Sulgosotowski Artur, Tomaszewska Romana, Woźnica Tomasz, Zieliński Bartosz 

Rok szkolny 2001/2002

klasa VI a 
wych. Paulina Andrzejczak

Adamkiewicz Adam, Andrzejewska Anna, Bidermann Damian, Furmann Małgorzata, Gierczyński Tomasz, Grześkowiak Paulina, Gunia Izabela, Juskowiak Beata, Juskowiak Marta, Kaźmierczak Izabela, Kubala Paweł, Kujawa Katarzyna, Malinowski Adam, Marzec Tomasz, Miedzińska Natalia, Nowacki Piotr, Nowak Agnieszka, Przybył Katarzyna, Rogowicz Jagoda, Sarbinowska Anna, Stachowiak Marcin, Stawarska Angelika, Tyrakowska Dorota, Wieliński Bartosz, Wolniewicz Krzysztof, Zawieja Filip

klasa VI b 
wych.  Beata Kasprzak

Biernat Mateusz, Brzeskot Bartłomiej, Brzeskot Dominik, Bulińska Natalia, Cieślak Bartosz, Dziubałka Pamela, Filipiak Angelika, Gunia Beata, Jędrkowiak Adela, Kędziora Beata, Kozłowski Krzysztof, Kusz Szymon, Łagódka Anna, Matuszak Maria, Michalak Romana, Mikłaszewicz Artur, Mikołajczak Hanna, Nowak Sebastian, Owczarzak Damian, Popek Marcin, Powicki Arkadiusz, Sarbinowski Dominik, Sędziak Blanka, Talarczyk Błażej, Tarnowski Krzysztof, Woźnica Joanna

klasa VI c 
wych. Dorota Domagała

Andrzejewski Mariusz, Biderman Marcin, Domachowski Cyryl, Dopierała Lidia, Dylak Małgorzata, Fajczyk Michał, Idkowiak Łukasz, Jędryczka Julia, Józefiak Weronika, Kapała Mateusz, Kaźmierczak Agata, Kędzia Mikołaj, Kierps Beata, Kołacki Łukasz, Kordus Grzegorz, Kubaszewski Marcin, Łysiak Julita, Matuszak Bartosz, Nawrot Nina, Nowak Tobiasz, Piechocka Martyna, Sadzka Katarzyna, Śledzik Katarzyna, Szymkowiak Estera, Tomczak Natalia, Tomczak Marcin, Wiśniewski Mateusz

klasa VI d 
wych. Elżbieta Marciniak

Balcer Julita, Borszewska Joanna, Budasz Dariusz, Domaniecki Dariusz, Gaszek Krzysztof, Gorwa Małgorzata, Gródziński Michał, Hoffmann Mateusz, Jeżewicz Sylwia, Kaliszan Marlena, Karaś Artur, Kończak Michał, Ławniczak Marta, Michalak Monika, Norman Aleksandra, Norman Paweł, Przybył Monika, Rolnik Robert, Sellmann Katarzyna, Skorupka Marcin, Smektała Joanna, Urbaniak Artur, Wujczak Marta, Zieliński Marcin

Rok szkolny 2002/2003

klasa VI a 
wych. Wanda Andrzejewska

Andrzejewski Rafał, Borowczyk Marek, Brzeskot Mikołaj, Czerwiński Rafał, Furmann Maria, Furmann Zofia, Góralczyk Mateusz, Grobelny Tomasz, Grześkowiak Aleksandra, Jankowiak Ewelina, Kaczmarek Hubert, Klak Przemysław, Kriger Patryk, Marciniak Łukasz, Marciniak Maja, Michalska Aleksandra, Mikołajczak Bartosz, Poznańska Kamila, Pytel Paulina, Sarbinowski Mateusz, Smektała Wojciech, Sokołowska Aleksandra, Tęga Magdalena, Tomaszek Adrian, Troczyńska Anita, Wachowski Hubert, Woźniak Mikołaj, Wujek Piotr, Zielińska Angelika

klasa VI b 
wych. Joanna Wróblewska

Adamczak Maciej, Ciemniak Arkadiusz, Dmitrzak Bartosz, Dolata Ewelina, Dułacz Wojciech, Fornalik Karol, Grześkowiak Ilona, Gunia Natalia, Hądzlik Grzegorz, Hoska Natalia, Jagodzińska Julita, Jankowska Agnieszka, Klapkarek Szymon, Kluczyk Joanna, Konieczny Jakub, Kozioł Katarzyna, Kuzia Sławomir, Łagoda Natalia, Łyszczyński Mateusz, Nowak Szymon, Petrow Martyna, Ptak Adrian, Serafin Łukasz, Sędziak Piotr, Skowron Zuzanna, Spychała Paweł, Szperlik Krzysztof, Szymańska Magdalena, Szymański Rafał

klasa VI c 
wych. Danuta Czerwińska

Balczyński Kamil, Biderman Artur, Biderman Martyna, Biernat Damian, Chwistek Anna, Fiebig Katarzyna, Gaczek Piotr, Gierczyński Bartosz, Janowska Katarzyna, Jezierski Mateusz, Kaczmarek Piotr, Kajczyk Filip, Maćkowiak Maksymilian, Matuszak Adam, Migdalska Joanna, Nowak Daniel, Olejnik Joanna, Polak Marta, Podziemek Arkadiusz, Ratajczak Artur, Ryszewski Łukasz, Szafranek Karolina, Tadel Agnieszka, Tomczak Marcin, Wojciechowska Patrycja, Wojciechowski Krzysztof, Wojciechowski Sławomir, Wolniak Marcin, Wrzalik Przemysław