„Leniwy Dudziarz i Pooka”

Fundacja Kultury Irlandzkiej w ramach projektu „Irlandia w szkole” zorganizowała konkurs literacko-plastyczny dotyczący znajomości legend irlandzkich pt. Leniwy Dudziarz i Pooka”. Motywem przewodnim była jedna z irlandzkich baśni, która znalazła się w najnowszym opracowaniu pt. Baśnie irlandzkie” w opracowaniu Justyny Mazurek – Schramm. Uczniowie naszej szkoły z mogą pochwalić się otrzymaniem nagród za udział w tym ogólnopolskim konkursie, są to: Martyna Teichert i Maja Kubaszewska.