Rekrutacja

2021/2022

 *
Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
– wymagane dokumenty.

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu,
od 1 marca do 12 marca 2021 r.
odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 – 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

2. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 1 marca do 12 marca 2021 r.  – pobierz plik

2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 23 marca do 27 marca 2021 r  pobierz plik

3. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

– Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

– Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

– Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  – załącznik nr 3

Postępowanie uzupełniające: od 31 maja do 4 czerwca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów – od 15 marca do 17 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 7 czerwca do 9 czerwca 2021 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 18 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym 10 czerwca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 22 marca do 26 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 15 czerwca do 18 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 29 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 czerwca 2021 r.

Druki formularzy można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.sp3.gostyn.pl, zakładka Rekrutacja.

*