Ogłoszenia

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO

Z uwagi na konieczność zachowania szczególnych względów bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego, w dniu 1 września w ramach inauguracji roku szkolnego 2020/21 odbędą się wyłącznie spotkania uczniów z wychowawcami, które będą przebiegały wg ustalonego porządku:

o godz. 8:00

 klasy I –  na boisku szkolnym (w razie niepogody – w hali sportowej):

klasy II – w salach lekcyjnych:

 • 2 a – sala nr 14;
 • 2 b – sala nr 17;
 • 2 c – sala nr 18.

klasy III – w salach lekcyjnych:

 • 3 a – sala nr 16;
 • 3 b – sala nr 15;
 • 3 c – sala nr 19.

o  godz. 8:30

klasy IV –  w salach lekcyjnych:

 • 4 a – sala nr 22;
 • 4 b – sala nr 26;
 • 4 c – sala nr 29.

o godz. 9:00

 klasy VI – w salach lekcyjnych:

 • 6 a – sala nr 20;
 • 6 b – sala nr 13;
 • 6 c – sala nr 27.

o godz. 9:15

klasy VII – w salach lekcyjnych:

 • 7 a – sala nr 30;
 • 7 b – sala nr 28;
 • 7 c – sala nr 24.

Rodzice lub Opiekunowie towarzyszący Dzieciom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego pozostają poza budynkiem szkoły, natomiast  Uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu, unikanie gromadzenia się na terenie szkoły oraz obowiązkową dezynfekcję rąk.

Uczeń  wchodząc do budynku szkoły zasłania usta i nos maseczką, którą zdejmuje dopiero po wejściu do sali lekcyjnej.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII

 

 

 

*