rachunek_z_s

zestawienie

Kółko majsterkowicza

Sprawozdanie z zamówień publicznych za 2019 rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania i wyborze oferty

Zapytanie ofertowe2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

zapytanie ofertowe_sp3

Uchwała Nr XXXI/402/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu.